Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
               
1. letnik
1. semester
Funkcionalna anatomija   60   30   90 6
Informatika v športu   30   30   60 4
Osnove gibanja v športu   45 15 30   90 6
Pedagogika športa   30 15   15 60 4
Psihologija Razvojna psihologija   30   15   45 3
Ples 1   15   45   60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15   45   60 4
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode   15   45   60 4
2. semester
Medicina športa 1   30   15   45 3
Fiziologija športa 1   60   30   90 6
Pedagogika športa   30     15 45 3
Psihologija Obča psihologija   30 15     45 3
Biomehanika športa 1   30   15   45 3
Zgodovina športa   30 15     45 3
Atletika 1   15   45   60 4
2. letnik
3. semester
Živčno-mehanske osnove gibanja 1   60   30   90 6
Didaktika športne vzgoje 1   45 45     90 6
Sociologija športne vzgoje     15   30   45 3
Odbojka 1     15   45   60 4
Igre z loparji 1     15   45   60 4
Rokomet 1       15   45   60 4
Nordijsko smučanje 1A   7   23   30 2
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A   8   22   30 2
4. semester
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine     45       45 3
Temelji vadbenega procesa 1     30   15   45 3
Statistika v športu     30   30   60 4
Dejavnosti v naravi     20 10 45   75 5
Didaktika športne vzgoje 1   15   30   45 3
Pedagoška psihologija   30   15   45 3
Nogomet 1   15   45   60 4
Košarka 1   15   45   60 4
3. letnik
5. semester
Angleščina   45       45 3
Filozofija športa   30 15     45 3
Planinstvo   20 10 30   60 4
Specialna športna vzgoja   40 30 20   90 6
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   30 15 30   75 5
Strokovni izbirni predmeti 1 (3 od 4):
Aerobika   15   30   45 3
Kondicijska vadba otrok in mladine   15   30   45 3
Fitnes 1   15       45 3
Športna prehrana   30   15   45 3
6. semester
Šport in družba   30   15   45 3
Antropologija športa   30 15     45 3
Osnove managementa v športu   56 4 15   75 5
Didaktika športne vzgoje 2   15     75 90 6
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1B   7   23   30 2
Nordijsko smučanje 1B   8   22   30 2
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2   15   30   45 3
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   45 15 30   90 6

Opombe:

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 11 KT - možnosti: 

a) Študent lahko izbere predmete iz ponudbe splošnih izbirnih predmetov UL FŠ za tekoče študijsko leto;

b) Študent lahko izbere predmete drugih prvostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL;

c) Študent lahko izbere usmerjanje posameznega športa, vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku Športne vzgoje.

Učni načrti predmetov (po abecednem redu)