Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športna vzgoja

Predmeti   Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Funkcionalna anatomija   60 0 30 0 90 6
Informatika v športu   30 0 30 0 60 4
Osnove gibanja v športu   45 15 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 15 0 15 60 4
Psihologija Razvojna psihologija   30 15 0 0 45 3
Ples 1   15 0 45 0 60 4
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1   15 0 45 0 60 4
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode   15 0 45 0 60 4
2. semester
Medicina športa 1   30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 1   60 0 30 0 90 6
Pedagogika športa   30 0 0 15 45 3
Psihologija Obča psihologija   30 0 15 0 45 3
Biomehanika športa 1   30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa   30 15 0 0 45 3
Atletika 1   15 0 45 0 60 4
2. letnik
3. semester
Živčno-mehanske osnove gibanja 1   60 0 30 0 90 6
Didaktika športne vzgoje 1   45 15 30 0 90 6
Sociologija športne vzgoje     15 0 30 0 45 3
Dejavnosti v naravi     10 0 35 0 45 3
Igre z loparji 1     15 0 45 0 60 4
Rokomet 1       15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1A, 1B   7 0 23 0 30 2
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A   8 0 22 0 30 2
4. semester
Telesni in gibalni razvoj otrok in mladine     45 0 0 0 45 3
Temelji vadbenega procesa 1     30 0 15 0 45 3
Statistika v športu     30 0 30 0 60 4
Dejavnosti v naravi     10 10 10 0 30 3
Didaktika športne vzgoje 2 15 0 30 0 45 3
Pedagoška psihologija   30 0 15 0 45 3
Nogomet 1   15 0 45 0 60 4
Odbojka 1   15 0 45 0 60 4
Košarka 1   15 0 45 0 60 4
3. letnik
5. semester
Angleščina   45 0 0 0 45 3
Filozofija športa    30 15 0 0 45 3
Specialna športna vzgoja   40 30 20 0 90 6
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   30 15 30 0 75 5
Strokovni izbirni predmeti 1 (3 od 4)
Aerobika   15 0 30 0 45 3
Kondicijska vadba otrok in mladine   15 0 30 0 45 3
Fitnes 1   15 0 0 0 45 3
Športna prehrana   30 0 15 0 45 3
6. semester
Šport in družba   30 0 15 0 45 3
Antropologija športa   30 15 0 0 45 3
Osnove managementa v športu   30 30 15 0 75 5
Didaktika športne vzgoje 3   15 0 0 75 90 6
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1B   7 0 23 0 30 2
Nordijsko smučanje 1A, 1B   8 0 22 0 30 2
Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 2   15 0 30 0 45 4
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET   45 15 30 0 90 6

Opombe:

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 11 KT - možnosti: 

a) Študent izbira med splošnimi izbirnimi predmeti FŠ, ki jih potrdi senat za študijsko leto 2019/20 kot prilogo tega predmetnika

b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programov FŠ ali UL, ki jih še nima v predmetniku;

c) Študent izbere možnost usmerjanja posameznega športa  Šport - izb. (12 KT), vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku ŠV

(izvedba 6 KT v 2. letniku in 6 KT v 3. letniku) Začetek izvajanja Športa - izb. (12 KT) v 3. letniku ni mogoč!