Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Kontakti mentorjev

  • Vodja mentorjev: izr. prof. dr. Jernej Kapus

Kabinet: 41009, t: 01-520-77-96, e:

 

  • Mentorica študentov športnikov in vodja psihosocialne svetovalnice: izr. prof dr. Tanja Kajtna

Kabinet: 11016, t: 01-520-78-32, e:

 

  • Mentorica študentov s posebnimi potrebami: asist. Kaja Meh

Kabinet: 11024, t: 01-520-77-05, e:

 

  • Mentor za tuje študente: izr. prof. dr. Igor Štirn

Kabinet: 41009, t: 01-520-77-99, e: Igor.Stirn@fsp.uni-lj.si

 

  • Zaupna oseba za študente na Fakulteti za šport: prof. dr. Maja Dolenc

Kabinet: 11020, t: 01-520-78-37, e:

 

Seznam mentorjev po programih in letnikih

PROGRAM in LETNIK MENTOR
univerzitetni študijski program Kineziologija: 1. letnik

izr. prof. dr. Jernej Kapus

univerzitetni študijski program Kineziologija: 2. letnik dr. Darjan Spudić
univerzitetni študijski program Kineziologija: 3. letnik prof. dr. Maja Dolenc
univerzitetni študijski program Športna vzgoja: 1. letnik izr. prof. dr. Jernej Kapus
univerzitetni študijski program Športna vzgoja: 2. letnik asist. dr. Neja Markelj
univerzitetni študijski program Športna vzgoja: 3. letnik prof. dr. Mateja Videmšek
univerzitetni študijski program Športno treniranje: 1. letnik

izr. prof. dr. Jernej Kapus

univerzitetni študijski program Športno treniranje: 2. letnik izr. prof. dr. Igor Štirn
univerzitetni študijski program Športno treniranje: 3. letnik izr. prof. dr. Tanja Kajtna
magistrski študijski program Kineziologija izr. prof. dr. Vedran Hadžić
magistrski študijski program Športna vzgoja prof. dr. Marjeta Kovač