Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Uporabne spletne strani

Knjižnice in knjigarna

Centralna medicinska knjižnica

Centralna tehniška knjižnica 

Narodna in univerzitetna knjižnica

Knjigarna Amazon

 

Ministrstva in zavodi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Zavod RS za šolstvo

Programi in učni načrti

 

Športne fakultete s področja bivše Jugoslavije

HRVAŠKA

Zagreb       Kineziološki fakultet
Povezava do revije Kineziologija (Kinesiology)  

Split           Kineziološki fakultet  

 

BOSNA IN HERCEGOVINA

Tuzla        Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Povezava do revije Sport scientiefic and practical aspects 

Sarajevo       Fakultet sporta i tjelesnog odgoja    

Banja Luka      Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Povezava do revije Sportlogia 

 

SRBIJA

Beograd         Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja          
Povezava do revije Physical culture (Fizička kultura)                           

Novi Sad        Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja        
Povezava do revije Exercise and Quality of Life                        

Niš             Faculty of sport and physical education           
Povezava do revije Facta universitatis           

 

Ostale športne fakultete

SLOVAŠKA 

Bratislava          Fakulta telesnej výchovy a športu