Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis, merila za izbiro ob omejitvi vpisa - Športna vzgoja, druga stopnja

 Pogoji za vpis:

  • Diploma prvostopenjskega univerzitetnega programa Športna vzgoja ali prejšnjega univerzitetnega študijskega programa Športna vzgoja.    
  • Diplome prvostopenjskih univerzitetnih programov Kineziologija, Športno treniranje in Športna rekreacija ter opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.
  • Diplome prvostopenjskih pedagoških univerzitetnih programov, ki jih na podlagi vloge študenta določi pristojna komisija na Fakulteti za šport, in opravljeni diferencialni izpiti do 60 KT glede na manjkajoče kompetence, ki jih določi pristojna komisija na Fakulteti za šport.

 

Omejitev vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • študijski uspeh na prvostopenjskem študiju (50%);
  • povprečno oceno pri predmetih prvostopenjskega študija s področja pedagogike in didaktike (50%)*: Pedagogika športa, Didaktika športne vzgoje, Didaktika športne vzgoje 1, Didaktika športne vzgoje 2
  •  

*Op.: Navedba predmetov, ki se upoštevajo, velja do vključno vpisa v študijsko leto 2017/18. Za vpis v študijsko leto 2018/19 bo sprememba, zaradi akreditiranih sprememb v predmetih didaktike.