Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Sodelovanje Fakultete za šport v zunanjih projektih

Planica CO

Center Odličnosti Planica je projekt, ki ga je konzorcij 44 partnerjev mariborskih in ljubljanskih visokošolskih zavodov, medicinskih, tehničnih, fizioloških, naravoslovnih fakultet, javnoraziskovalnih organizacij (IJS, Kemični institut), paradnih konjev slovenske industrije in majhnih inovativnih podjetij z zelo velikim raziskovalno-razvojnim potencialom, prijavil pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

 Ključno področje delovanja centra bo usmerjeno v raziskovanje in reševanje problemov pri ohranjanju kakovosti življenja, rdeča nit posameznih sklopov centra odličnosti pa je okolje.

Povezava na domačo stran