Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Oddaljen dostop do informacijskih virov za člane knjižnic UL

Omogoča dostop do različnih naročniških informacijskih virov v okviru licenčnih pogodb, s poljubne lokacije, ob poljubnem času. Aktivni člani knjižnice FŠ (matični študentje, zaposleni na matični ustanovi) lahko do želenih informacijskih virov dostopajo s poljubne lokacije, ne glede na odpiralni čas knjižnice.
 

Kratka navodila za pridobitev gesla za dostop

Oddaljen dostop je omogočen aktivnim članom knjižnice FŠ. Aktivno članstvo se preverja s številko izkaznice (knjižnične ali  študentske) in članskim geslom. Geslo za oddaljen dostop je isto kot geslo za pregled izposojenega gradiva ali podaljševanje v sistemu COBISS+. Če gesla še niste določili, se oglasite v knjižnici FŠ pri izposojevalnem pultu, kjer ga bomo vnesli v evidenco. Geslo mora imeti vsaj pet znakov, brez šumnikov, napisano pa tako kot je vneseno v evidenco (z velikimi oz. malimi črkami).
 

Seznam informacijskih virov z možnostjo oddaljenega dostopa
 

Predstavitev iskanja v PowerPoint-u


Dodatne informacije za oddaljen dostop: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/odd_dostop.html

Pri uporabi oddaljenega dostopa do informacijskih virov morate spoštovati zavezujoče licenčne omejitve: Informacijski viri so namenjeni le vaši osebni rabi, dolžni ste spoštovati licenčna pravila njihovih ponudnikov oz. založnikov. Preberite si jih na http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/pogoji_uporabe.html. Geslo je namenjeno izključno za vašo uporabo in ga ne smete razkriti drugim osebam.

V primeru kakršnihkoli težav pri dostopu ali uporabi storitve oddaljenega dostopa se obrnite na:

FAKULTETA ZA ŠPORT, Knjižnica, E-pošta: library@fsp.uni-lj.si, telefon: 01/52 07 747