Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje - Športna vzgoja (2. stopnja)

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik: 50 ECTS točk v letniku.
Pogoji za ponavljanje 1. letnika: 30 ECTS točk v 1. letniku.
Pogoji za podaljšanje statusa študenta: V skladu s Statutom UL