Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Temelji vadbenega procesa 1


nosilci:
dr. Ušaj Anton, prof.

izvajalci:
dr. Šimenko Jožef, pred.