Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Kategorizacija znanstvenih publikacij pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti na področju športa

Seznam znanstvenih člankov:

1.   v mednarodnih revijah, pod vodstvom ISI-ameriški inštitut za znanstveno informiranje, ki jih indeksira v SCI Expanded, SSCI Social science s faktorjem vpliva

seznam revij v Pdf formatu2.   a.)  revije iz mednarodne bibliografske baze podatkov SPORTdiscus brez indeksa (faktorja vpliva) - področje družboslovja

seznam v Pdf formatu
 

      b.)  v slovenskih revijah, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov SPORTdiscus (glej spodnjo tabelo)

 

3.   v slovenskih v revijah,ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (glej spodnji seznam).

 

4.   mednarodne bibliografske baze podatkov

seznam v Pdf formatu

 

2b.)   Seznam slovenskih revij, ki so vključene v mednarodno bazo podatkov
SPORTdiscus

ISSN Revija Založnik/Izdajatelj
1408-032X Anthropological notebooks Društvo antropologov Slovenije; = Slovene Anthropological So...
1318-2269 Kinesiologia Slovenica Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo
1855-7171 Science of gymnastics journal Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko
0353-7455 Šport Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije; Fakulteta za t...

 

3.)  Slovenske revije,ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij.

1318-0185 Acta Histriae
1408-1652 Akademija MM
1318-5160 Andragoška spoznanja
1408-5348 Annales, Ser. hist. et sociol.
0587-5161 Anthropos
0351-2835 Arhivi
1408-5429 Azijske in afriške študije
0005-4631 Bančni vestnik
0006-5722 Bogoslovni vestnik
0351-4285 Časopis za kritiko znanosti
0354-0596 Dela / FF, Oddelek za geografijo
1318-6116 Delta
0354-0421 Didakta
1408-9653 Dignitas
1318-8941 Endoskopska revija
1408-2756 Gastroenterolog
0351-0360 Gospodarska gibanja
1318-2293 Hladnikia
C500-1374 Hmeljar
1318-2803 IB revija
0350-5596 Informatica
1318-2129 Informatica medica slovenica
1318-2277 Javna uprava
1408-869X Kakovostna starost
1580-0261 Keria
1581-5374 Lex localis
1318-0851 Mednarodno poslovno pravo
1408-9343 MER: revija za management in razvoj
1581-6311 Managing Global Transitions
1580-688X Monitor ISH
0547-3101 Naše gospodarstvo
0351-9805 Nova revija
1580-3708 Odvisnosti
1580-979X Organizacija znanja
0350-6614 Papir
0353-1392 Pedagoška obzorja
0353-6521 Podjetje in delo
1318-8828 Poligrafi
0032-6976 Pravnik
1318-2412 Prikazi in analize
0555-2419 Problemi
1580-0229 Projektna mreža Slovenije
0352-1559 Razprave / Društvo meteor. Slov.
0353-5711 Sad
0351-0077 Scopolia
1408-2942 Socialna pedagogika
1318-1882 Uporabna informatika
1581-7555 Uprava
0351-9716 Vakuumist
1318-7279 Ventil
0350-5065 Vzgoja in izobraževanje
1580-6596 Zbornik znanstvenih razprav / Fak. za upravo Ljubljana
0354-0782 Zbornik znanstvenih razprav / Pravna fak. Maribor
0351-8914 Zbornik znanstvenih razprav / Pravna fak. Ljubljana
1318-2498 Zgodovina za vse