Fakulteta za šport

Internacionalizacija UL

Logo_nalozba v vaso prihodnost.JPG

 

 

Aktivnost 3A: delavnice za študente

 

Izvedba projekta: od 7.10.2015 do 5.3.2015

 

KONTAKTNA OSEBA ZA INFORMACIJE O IZVEDBI PROJEKTA:

Vodja projekta: Prof. dr. Mojca Doupona Topič

Tel: (+386-1) 5207-839

 

Operacija:

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.«

Fakulteta za šport se je kot članica s podprojekti s skupno kandidaturo matične ustanove Univerze v Ljubljani prijavila na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti, v letih 2013-2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je dne 26. julija 2013.

Namen operacije je hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo Univerze v Ljubljani, s spodbujanjem vključevanja tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnostmi, ki krepijo prepoznavnost Univerze v Ljubljani v mednarodnem okolju.

Ključne aktivnosti v okviru operacije »Internacionalizacija Univerze v Ljubljani« so:

 • zaposlitev tujih strokovnjakov na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji za daljše časovno obdobje (najmanj en semester);
 • krajša gostovanja tujih strokovnjakov z namenom sodelovanja pri izvedbi posameznih delov predmeta oz. predmetnega področja;
 • organizacija mednarodnih delavnic z vabljenimi tujimi predavatelji;
 • krepitev prepoznavnosti slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju (članarine za mednarodne organizacije, združenja ipd. in stroški udeležbe predstavnikov na uradnih sestankih le-teh ter izdelava informativnih in promocijskih gradiv v tujih jezikih).

 

Fakulteta za šport je uspešno pridobila dva projekta iz  aktivnost 3A: delavnice za študente

ČLANICA IME PROJEKTA VREDNOST PROJEKTA
Fakulteta za šport Tehnološki vidiki športnega treniranja 20.000,00 €
Fakulteta za šport Dvojna kariera 20.000,00 €
Skupna vsota UL Fakulteta za šport 40.000,00 €

 

IZVEDBENA STRUKTURA PROJEKTA:

 

1.Tehnološki vidiki športnega treniranja

Predavatelji:
 • dr. Štrumbelj Boro
 • dr. Štirn Igor
 • Roald van der Vliet
 • dr. Dimitri Mantsevich
 • Sanders Schreven
Urnik
Višina sredstev 20.000,00€

Od 13. do 16.11.2014 je na Fakulteti za šport potekla delavnica, ki je obravnavala številne vidike uporabe tehnologije v plavanju. S tem namenom smo uspeli pridobiti v Slovenijo tri vrhunske tuje strokovnjake in dva naša. Roald Van der Vliet in Sanders Schreven iz laboratorija, ki je del glavnega nizozemskega plavalnega centra v Eindhovnu (in enega najbolj priznanih v svetu) sta teoretično in praktično prikazala vidike uporabe tehnologije v treningu štartnih skokov in obratov v plavanju. Izredno zanimiva predavanja so temeljila na izsledkih raziskav na najboljših svetovnih plavalcih in izdelanem modelu za učinkovit štart in obrate. Prikazan je bil tudi praktičen prikaz uporabe tehnologije na bazenu samem.

Tehnoloski vidiki sportnega treniranja.jpgDr. Dimitri Mantsevich, glavni trener beloruske plavalne reprezentance je pokazal uporabo celostnega pristopa k podpori športnika plavalca s strani različnih strokovnjakov in uporabo tehnologije. Predavanja so temeljila na dolgoletnem vzpostavljanju sistema spremljanja plavalcev od mlajših starostnih kategorij do vrhunskih plavalcev. Zanimiv je bil predvsem pregled stalnega razvoja testiranj in merjenj na podlagi novih izsledkov znanosti.

Domača strokovnjaka dr. Štirn in dr. Štrumbelj s Fakultete za šport sta predstavila raziskovalno delo na področju štartnega skoka in moči, ki poteka v sodelovanju z raziskovalci iz centra v Sierri Nevadi (Univerza v Granadi) in uporabo tehnologije o učinku vnosa bikarbonata na dosežke.

Enotno mnenje slušateljev je bilo, da so bila predavanja zelo koristna in da se bodo lahko številni izsledki iz predavanj uporabili tudi v praksi, podobno pa velja tudi za tehnologijo. Vsi udeleženci so izrazili tudi željo, da bi bilo takih delavnic še več. 

 

2.Dvojna kariera

Predavatelji:
 • dr. Mojca Doupona Topič
 • dr. Ilvis Abelkalns
 • dr..Jensen Ole Keldorf
 • dr. Szilvia Perényi
 • dr. Saša Cecič Erpić
 • dr. Tanja Kajtna
 • dr. Laura Capranica
 • Anett Fodor
 • Robert Kerštajn
 • dr. Tibor Kozsla
Urnik
Višina sredstev 20.000,00 €

Uspešni vrhunski športniki prinašajo slavo in spoštovanje svoje domovine v Svetu. So pomembni vzorniki za mlade. V večini športov je jasno dejstvo, da pri starosti 16-18 let bo le nekaj športnikov iz izbrane panoge uspelo. Da bi postali vrhunski športniki mora njihov talent biti prepoznan, podprt in razvit. Pogosto se športniki soočajo z izzivom in odločitvijo kako združevati športno kariero z izobraževanjem in delom. Za športnike, ki se ob športni karieri še šolajo, kombinacija treningov in šolanja predstavlja dodaten izziv. 

Ureditev v evropskih državah je za športnike, ki se šolajo različna. Razlikuje med posameznimi državami in za Evropo ni enotnega sistema v katerega bi bili vključeni športniki, ki se šolajo in si po zaključku športne kariere želijo povečati možnosti za nadaljevanje kariere na drugih področjih. Poznamo najmanj štiri različne sisteme ureditve znotraj Evrope na tem področju. Tuji in domači strokovnjaki na področju dvojne kariere v športu so nam predstavili značilnosti izsledke zadnjih raziskav na omenjenem področju.

Dvojna kariera.jpgDr. Mojca Doupona Topič je predstavila značilnosti dvojne kariere, ureditve, financiranje in mreže s programi dvojnih karier. Dr. Laura Capranica je predstavila EAS mrežo za dvojno kariero, ki je bila ustanovljena 2004 z namenom pomoči vrhunskim športnikom pri usklajevanju obveznosti do športa in šolanja. Je mreža za boljši dialog med šolskim telesom in športnimi organizacijami. EAS mreža deluje na različnih področjih, kot so podpora športnim telesom in organizacijam, šolskim inštitucijam, medicinska oskrba športnikov in prevencija poškodb, pomoč pri zaposlitvi in socialnem dialogu ter asistenca na področju kariere in koordinacije šolskih oziroma študijskih obveznosti in športa.

Usklajevanje trenerjev in staršev v športu in vloge posameznika  je povzela dr. Tanja Kajtna. Tuji strokovnjak, dr. Jensen Ole Keldorf je predstavil strategijo delovanja organizacije EASS (Elite Sports Acadermy Aarhus) iz Danske, ki deluje v partnerstvu s lokalnimi klubi in vključuje športnike vse od osnovne šole vključno do univerze. Robert Kerštajn je predstavil raziskavo na področju športne kariere in izobraževanja v srednji šoli na primeru športnih oddelkov Gimnazije Jesenice.

Kaj je konec  športne kariere, kateri dejavniki vplivajo nanj in s kakšnimi težavami se soočajo športniki je predstavila dr. Saša Cecić Erpič. Volunterstva in področje neformalnega učenja med študijem in športno kariero za lažje iskanje zaposlovanje po zaključku športne kariere se je dotaknila Anett Fudor.

Značilnosti sistema v Latviji je predstavil dr. Ilvis Abelkalns (Latvija). Dr. Szilvia Perényi je prikazala programe, ki potekajo na področju dvoje kariere na Madžarskem in dr. Tibor Kozsla implementacijo evropskih dokumentov za pripravo bele knjige v športu.

Strokovnjaki na področju dvojnih karier so z lastnimi izkušnjami v delovanju v organizacijah na tem področju izpostavili trenutne težave in izzive pri delu s športniki, ki se hkrati izobražujejo. Nakazali so usmeritve in smernice za nadaljnje delo in izboljšave na  tem področju.