Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode


nosilci:
dr. Kapus Jernej, izr. prof.

izvajalci:
dr. Šajber Dorica, doc.

 

Učni načrt