kontaktkabinettel. int.vloge
Kapus Jernej4100901-520-77-96sodelavec
Milić Radoje3000301-520-77-80v.d. vodje
Štrumbelj Boro4101001-520-77-98sodelavec
Vodičar Janez3101701-520-78-42sodelavec


  • učinki vzdržljivostne vadbe na presnovo eksogenih in endogenih ogljikovih hidratov z uporabo metode stabilnih izotopov
  • izometrično in dinamično krčenje podlahti - značilnosti aktivacije in oksigenacije mišic in vadbeni učinki
  • metoda za povečanje hitrostne vzdržljivosti – značilnosti odziva bolj in manj treniranih oseb in proučevanje vadbenih učinkov
  • intervalni trening – značilnosti odziva bolj in manj treniranih oseb in proučevanje vadbenih učinkov
  • meritve frekvence srca, vsebnost laktata in glukoze v krvi, acidobazni status, delni tlaki plinov v krvi in analiza izdihanih
  • raziskovanje uravnavanja acido-baznega in elektrolitskega statusa pri dolgotrajnem naporu
  • raziskovanje uravnavanja dihanja pri dolgotrajnem naporu strokovno svetovalno delo z reprezentancami v različnih športnih panogah
  • še druge naloge skladno z novimi interesi teorije in prakse

Storitve