Fakulteta za šport

Kineziologija - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa:

Univerzitetni študijski program prve stopnje Kineziologija

 

Temeljni podatki o študijskem programu prve stopnje Kineziologija se nahajajo v predstavitvenem zborniku za študijsko leto 2022/23:

Predstavitveni zbornik programa za študijsko leto 2022/23 (vpisni pogoji, predmetniki in druge obvezne sestavine študijskih programov)

 

Trajanje programa:  

Študij traja 6 semestrov (3 leta) in obsega skupaj 180 KT.

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se univerzitetni študijski program 1. stopnje Kineziologija  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu. Strokovno izobražen delavec v športu je opredeljen v 48. členu Zakona o športu (Ur. list, št. 29/17)

 

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kineziologija Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2021/2022

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/2017
2015/2016
2014/2015