Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Kineziologija - temeljni podatki o programu

Univerzitetni študijski program prve stopnje Kineziologija

 

Temeljni podatki o študijskem programu:

Predstavitveni zbornik s predmetnikom študijskega programa Kineziologija za študijsko leto 2024/2025 

Učni načrti 2023/24 (po abecednem redu imen predmetov)

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom:

DIPLOMANT KINEZIOLOGIJE (UN)DIPLOMANTKA KINEZIOLOGIJE (UN)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. kin. (UN) 

Strokovni naslov v angleškem jeziku in okrajšava: Bachelor of Science (B.Sc.)

 

Trajanje programa:  

Študij traja 6 semestrov (3 leta) in obsega skupaj 180 KT.

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se univerzitetni študijski program 1. stopnje Kineziologija  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu. Strokovno izobražen delavec v športu je opredeljen v 48. členu Zakona o športu (Ur. list, št. 29/17)

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo diplomantom univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Kineziologija Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv zbornikov preteklih študijskih let:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015