Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

V katerih organih zastopamo študente

ORGAN FAKULTETE / FUNKCIJA ŠS FŠ Svetnik / svetnica izvoljena v organ FŠ
Predsednik
Podpredsednica
Podpredsednik
Matej Fatur
Anja Zorko
Črt Skornšek
Senat Matej Fatur, Klemen Krejač, Črt Skornšek, Anja Zorko
Komisija za študijske zadeve 1.stopnja: Katja Ponikvar (namestnik Jakob Raišp)
2. stopnja: Tim Kambič (namestnica Nastja Smodiš)
Komisija za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij Anja Zorko
Disciplinska komisija Marko Čipić, Jaka Kramaršič
(namestnika: Gregor Mišič, Jakob Raišp)
Upravni odbor Matej Fatur
Akademski zbor Špela Bogataj, Marko Čipić, Matej Fatur, Tim Kambič, Jaka Kramaršič, Klemen Krejač, Gašper Kovač, Gregor Mišič, Katja Ponikvar, Jakob Raišp, Črt Skornšek, Nastja Smodiš, Anja Zorko
Komisija za kakovost Marko Čipić