Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Bibliografija raziskovalcev

SICRIS (SlovenIan Current Research Information System)

Kategorizacija znanstvenih publikacij

Baza JCR (faktor vpliva) in baza Web of science - citiranje

Revije s faktorjem vpliva (sport sciences)

Seznam indeksiranih revij

TIPOLOGIJA DOKUMENTOV/DEL ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V SISTEMU COBISS (posodobljeno 23.3.2022)