Skoči na vsebino

 kontaktkabinettel. int.vloge
Starc Gregor1001601-520-78-36vodja
Jurak Gregor1001501-520-77-83član
Leskošek Bojan1301001-520-77-15član
Potočnik Žan Luca1102401-520-77-05član
Kovač Marjeta1001601-520-78-36članica
Markelj Neja1102401-520-77-05članica
Meh Kaja1102401-520-77-05članica


  • analiza telesnega in gibalnega razvoja na podlagi merskih nalog SLOfit – ŠVK (osnovno diagnosticiranje razvoja na podlagi večletnih meritev ter primerjave razvoja z vrstniki)
  • dodatne gibalne merske naloge (npr. za podrobnejše diagnosticiranje katere od gibalnih sposobnosti, za ugotavljanje športne nadarjenosti),
  • meritve antropometričnih značilnosti (da se ugotovijo podrobnejše telesne značilnosti, npr. sestava telesa, porazdelitev maščobne mase, obsegi, razmerja med dolžinami posameznih delov telesa; vse to vpliva na gibalno učinkovitost ali pa nam lahko nakaže možnosti dodatnih tveganj pri treniranju določenih športov),
  • merjenja gibalnih vzorcev in porabe energije (večdnevno 24-urno spremljanje gibalne dejavnosti z večsenzornimi merilniki),
  • vprašalniki o psiholoških in socioloških dimenzijah (npr. o samopodobi otroka, njegovi motivaciji za gibalno dejavnost, odnosih z vrstniki).
  • upravlja Center za podnebne spremembe in aktivne otroke, katerega cilj je ugotoviti, kako lahko okoljski dejavniki (npr. temperatura, svetloba, onesnaženje, hipoksija) vplivajo na fiziološki odziv otrok na vadbo, hkrati ugotavlja, kako lahko visoke temperature okolice, vlaga, delci, zmanjšana razpoložljivost kisika in aklimacijski status posamično in vsi hkrati vplivajo na prilagoditve treninga in zdravstveno stanje otrok.

 

Več informacij o SLOfit.

HUDOdobra TELOvadnica