Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Športnovzgojni karton

Športnovzgojni karton ali SLOfit je nacionalni sistem za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole, z letom 2015 pa bomo poskusno začeli tudi z vpeljavo sistema med študentsko populacijo. S pomočjo podatkov ŠVK lahko otroci in njihovi starši spremljajo svoj telesni in gibalni razvoj, učitelji športne vzgoje pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

Že več kot 30 let nam ta sistem omogoča bolj kvalitetno delo pri pouku športne vzgoje, kar se kaže tudi v gibalnem in telesnem stanju slovenskih otrok in mladine, ki je boljše od stanja v večini evropskih držav, vendar pa tudi naši otroci niso imuni na spremembe v načinu življenja in tudi pri nas že vrsto let opažamo negativne trende razvoja. Zaradi tega je danes še toliko bolj pomembno, da podatki, ki so na voljo, postanejo del vsakdanje rabe v šolah in del vsakoletne komunikacije med šolo in starši.

Meritve na šolah potekajo vsako leto v mesecu aprilu, podatke tistih osnovnošolcev, katerih starši soglašajo z vključitvijo v bazo ŠVK ter tistih srednješolcev, ki soglašajo sami, pa šole nato pošljejo na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelamo in jih v nekaj dneh vrnemo šoli.

INFO ŠTEVILKA ŠVK: 041 601 438

Obvestila

3.3.2015

SLOFit_studenti.jpg

SLOFit za študente. Na Univerzi v Ljubljani bomo v aprilu 2015 omogočili študentom, da preverijo svoje gibalne sposobnosti in telesni razvoj ter preverijo, kaj se je z njimi zgodilo po koncu srednje šole. Merska baterija za študente je nekoliko drugačna od osnovnošolske in srednješolske, saj bodo študentje in študentke lahko izvajali tudi mersko nalogo 20-m stopnjevalnega teka in tako ugotovili svojo aerobno kapaciteto, izmerili pa si bodo lahko tudi obseg pasu ter na ta način preverili svojo izpostavljenost določenim zdravstvenim tveganjem. Več o meritvah za študente najdete na tej povezavi...
21.4.2010Program ŠVK z novimi normami. Vse, ki uporabljajo program ŠVK obveščamo, da smo 21. aprila 2010 v program vnesli nove norme. Nove norme lahko dobite na tej povezavi... Ko jih prenesete na svoj računalnik, poiščite mapo Baza, ki se nahaja v mapi SVK. Iz mape Baza izbrišite staro datoteko tnorme_2008.dat in vanjo prekopirajte novo datoteko tnorme.dat.
5.3.2010Spletna izdaja knjige "Telesni in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladine v številkah: Šolsko leto 2007/08" je dostopna na spletu, v spletno izdajo pa so vključeni tudi popravki. Knjigo najdete na tej povezavi...
9.12.2009Šole obveščamo, da osebnih kartonov ŠVK ne morejo naročati na Fakulteti za šport, temveč so osebni kartoni zdaj uradni obrazci, ki jih je mogoče naročiti v papirnicah DZS. Obrazce za osebne športnovzgojne kartonelahko naročite tudi neposredno pri Državni založbi Slovenije d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, tel.01 306-98-31, faks 01 306-98-10, e-pošta: . Številka obrazca je 1,31.