Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje v višji letnik ali ponavljanje

Napredovanje v 2. letnik

Za prehod iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti izpite pri predmetih: 

  • Funkcionalna anatomija
  • Osnove fiziologije
  • Medicina športa
  • Osnove psihologije
  • Osnove športnega treniranja

in pridobiti vse inskripcije in frekvence iz predmetnika prvega letnika.   

 

Napredovanje v 3. letnik

 Za prehod iz 2. v 3. letnik mora kandidat opraviti izpite pri predmetih:  

  • Fiziologija športa
  • Psihologija športa
  • Sociologija športa
  • Izbrani vidiki športnega treniranja

Opravljene mora imeti tudi vse izpite iz predmetnika prvega letnika in pridobiti vse inskripcije in frekvence drugega letnika.   

 

Ponovni vpis v 1. letnik

Za ponavljanje prvega letnika mora študent opraviti dva od petih pogojnih izpitov za vpis v 2. letnik, po lastni izbiri študenta. 

 

Ponovni vpis v 2. letnik

 

Za ponavljanje drugega letnika mora študent opraviti vse izpite iz prvega letnika in najmanj enega od štirih pogojnih izpitov za vpis v tretji letnik.   


Ponovni vpis v 3. letnik

Tretji letnik lahko ponavlja študent, ki do tedaj še ni ponavljal letnika ali bil vpisan na drugi fakulteti.   

 

Vpis v Absolventski staž

Študent ima po zaključku zadnjega semestra dodiplomskega študija dvanajst mesecev absolventskega staža.