Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Vpis na 2. stopnjo

Tekoča obvestila in splošne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik 2. stopnje v študijskem letu 2023/24

 

23. 9. 2023  2. prijavni rok za vpis na magistrska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija (za Slovence in državljane držav EU)

 

2. prijavni rok je odprt od 23. 9. 2023 do 25. 9. 2023 do 12.00 ure. 

 

Kandidati za vpis se morajo najkasneje do 25. 9. 2023 do 12. ure prijaviti za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Razpisana prosta mesta: 13 izrednih mest za program Kineziologija in 14 izrednih mest za program Športna vzgoja.

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem prijavnem roku, kandidati, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov ter kandidati, ki se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku. Rok za oddajo dokazil v drugem prijavnem roku je enak roku za oddajo prijave v drugem prijavnem roku.

Za vpis na izredna mesta je predvideno plačilo šolnine; šolnina za letnik študija v skladu s Cenikom šolnin in prispevkov za 1. in 2. stopnjo študija v študijskem letu 2023/2024 znaša 4.200,00 EUR; 1. obrok šolnine: 2.310,00 EUR študent poravna najkasneje do 1. 10. 2023, 2. obrok: 1.890,00 EUR pa najkasneje do vključno 10. 2. 2024. 

Študent lahko do roka za plačilo posameznega obroka šolnine vloži vlogo za oprostitev, odlog, obročno plačilo ali znižanje plačila le-tega. Kriteriji so objavljeni tukaj.

 

6. 4. 2023: RAZPISA  PREMOSTITVENIH MODULOV PRED VPISOM NA 2. STOPNJO

Kandidati, ki želijo študij nadaljevati na magistrskem študijskem programu Športna vzgoja ali Kineziologija, in so zaključili ali zaključujejo študij na prvi stopnji z drugega strokovnega področja, morajo pred vpisom v želeni magistrski program opraviti premostitvene obveznosti.

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na magistrski študijski program Športna vzgoja

Razpis premostitvenega modula pred vpisom na magistrski študijski program Kineziologija

Rok za oddajo prijave za opravljanje premostitvenega modula je 22. 5. 2023!

Prijavnica

Izpolnjeno prijavo z dokazili pošljete s priporočeno pošto na naslov: Fakulteta za šport (Prijava v premostitveni modul), Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Komisija za študijske zadeve UL FŠ kandidatu izda sklep o določitvi obveznosti premostitvenega modula ter stroških izobraževanja.

 

3. 4. 2023: Odprt je 1. prijavni rok za vpis na magistrska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija. Več o vpisnih pogojih, rokih za prijavo ipd. si poglejte na povezavi Razpis za vpis.

 

 

 

 

 

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

sportniku prijazno izobrazevanje