Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Vpis na 2. stopnjo

Na tej strani tekoče objavljamo informacije v zvezi z vpisom na magistrska študijska programa UL Fakultete za šport Športna vzgoja in Kineziologija v študijskem letu 2021/22. Za informacije, ki jih ne najdete na teh straneh, smo vam na voljo v Študentskem referatu, na e-naslovu: referat@fsp.uni-lj.si in po telefonu: 01/5207 772, 01/5207 806.

Informacije o skupnem magistrskem študijskem programu UL Ekonomske fakultete in UL Fakultete za šport: Management v športu, so objavljene na naslednji spletni strani: http://www.ef.uni-lj.si/podiplomsko/management_v_sportu. Za informacije o vpisu na program Management v športu se obrnite na Služno za študijske zadeve UL EF - tel.: 01/5892-419, e-pošta: tanja.osredkar@ef.uni-lj.si.

 

4. 8. 2021 Opomnik za pravočasno prijavo v eVŠ

Rok za elektronsko prijavo za magistrska študijska programa Športna vzgoja in Kineziologija je 1. 9. 2021 (vključno). Kasneje prijave v okviru 1. prijavnega roka ne bo mogoče oddati. Prijavo oddate prek portala EVŠ (tudi če do tega datuma še ne boste zaključili študija na 1. stopnji). Prijava, oddana najkasneje 1. 9. 2021, bo upoštevana v izbirnem postopku, če boste do vključno 16. 9. 2021 izpolnili vse vpisne pogoje ter nam predložili zahtevana dokazila. Za diplomante FŠ: Predmeti dodiplomskih programov FŠ, ki bodo upoštevani v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa, so objavljeni v e-Učilnici (Moodle) pod objavo Razpis za vpis - 2. stopnja.

 

14. 4. 2021: Objavljena sta premostitvena modula z obveznostmi, ki so nujne pred vpisom na posamezni magistrski program, za kandidate, ki se vpisujejo z drugega študijskega področja: https://www.fsp.uni-lj.si/aktualne-informacije/novice/2021041410515894/Razpis-premostitvenih-modulov-pred-vpisom-na-magistrska-programa-Kineziologija-in-%C5%A0portna-vzgoja/  Rok za prijavo na premostitveni modul je 15. 6. 2021.

 

Objavljen je Razpis za vpis. Prijave za vpis so odprte, oddaja prijave z morebitnimi dokazili poteka izključno elektronsko, preko portala eVŠ.

Dostop do prijave: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo