Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Naknadni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Podaljšan rok obdobja financiranja za naknadni razpis Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Obveščamo vas, da razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2020/2021 ostaja odprt za naknadne prijave do 20.3.2022 oz. do porabe sredstev. Upravičeno obdobje financiranja za študente je podaljšano od 1. 1. 2021 do 31.9.2022. 

Prijavna dokumentacija vsebuje:

  1. Prijavnica;  za razpis je potrebno prijavnico izpolniti  v sistemu VIS potem jo natisniti in podpisati.
  2. Motivacijsko pismo na največ eni A4 strani

      Popolno vlogo prijave (prijavnico in motivacijsko pismo) posredujete mednarodni pisarni preko e-pošte. Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.

      Naknadne prijave morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Pogoji za kandidiranje:

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa ERASMUS+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Na razpis se lahko prijavi študent UL FŠ, ki ima v celotnem času praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po diplomi oz. do zaključka upravičenega obdobja, ki je 31. 5. 2022.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+. Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno od najmanj 2 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija. To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega, ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija.

Mednarodna pisarna UL FŠ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informativni dan za Erasmus + mobilnost z namenom študija v tujini

Fakulteta za šport organizira informativni dan za Erasmus + mobilnost z namenom študija v tujini dne 25.2.2021 ob 11.00 uri.

Dogodek bomo izvedli na daljavo preko spletne aplikacije ZOOM na naslednji povezavi:

https://uni-lj-si.zoom.us/j/92326262633?pwd=Q3hPNWtpUHVkemhwL0ZHLzUybHNmZz09

Informativni dan je namenjen vsem, ki razmišljate o študijski izmenjavi v tujini. Na njem boste poleg osnovnih informacij programa Erasmus+ dobili številne praktične napotke glede izmenjave.

Mednarodna pisarna UL FŠ

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Javni razpis za ERASMUS+ mobilnost študentov  z namenom študija v študijskem letu 2021/2022

Način prijave in rok za oddajo vlog za mobilnost študentov z namenom študija v okviru programa Erasmus+:  

Za prijavo na javni razpis mora študent izpolniti in oddati spletno prijavo v VIS-u (VIS modul »Prijava na izmenjavo«) od 01.2.2021 do najkasneje 8. 3. 2021.  

Izpolnjeno spletno prijavo v VIS-u je potrebno natisniti, podpisati ter jo skupaj z obveznimi prilogami preko e-pošte posredovati mednarodni pisarni UL FŠ najkasneje 8.3.2020, do 16.00 ure. 

Obvezne priloge:

  • motivacijsko pismo v slovenščini na eni strani,
  • dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na študijskem programu
  • Prijava je oddana pravočasno, če prispe v elektronski obliki v Mednarodni pisarni FŠ  8.3.2021 do 16.00 ure. Prijave, ki bodo nepopolne ali ne bodo vsebovale vseh obveznih prilog, ne bodo obravnavane v postopku izbora kandidatov.    

Razpisno besedilo ter Erasmus+ partnerje UL, Fakultete za šport najdete na spletni strani mednarodne pisarne.

doc. dr. Jožef Križaj

Mednarodna pisarna Fakultete za šport

____________________________________________________________________________________________________________________________________