Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana
Odgovorna uradna oseba Prof. dr. Damir Karpljuk, dekan
Pristojna oseba za posredovanje informacij Prof. dr. Damir Karpljuk, dekan, tel: 01-520-77-02,
e-pošta: 
Datum prve objave kataloga 20. 02. 2007
Datum zadnje spremembe 25. 11. 2007
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.fsp.uni-lj.si/o_fakulteti/podatki_o_fsp/katalog_informacij_javnega_znacaja/