Fakulteta za šport

Kineziologija (2. stopnja) - temeljni podatki o programu

Vrsta in ime programa: Magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija

Podatki o programu v: Predstavitveni zbornik magistrskega programa Kineziologija  2022/23
 

Strokovni naslov, ki se pridobi s programom: MAGISTER KINEZIOLOGIJE  / MAGISTRICA KINEZIOLOGIJE. Okrajšava naziva je mag. kin. (za imenom in priimkom)
 

Trajanje programa:

Študij traja 4 semestre (2 leti) in obsega skupaj 120 KT.
 

 

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) se magistrski študijski program 2. stopnje Kineziologija  uvršča v seznam javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu.

 

Pravilnik o merilih za določitev javnoveljavnih študijskih programov, ki dajejo kompetence za strokovno izobraženega delavca v športu

Pred sprejetjem novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je bilo magistrom drugostopenjskega študijskega programa Kineziologija Fakultete za šport dovoljeno delo v športu na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport:

Sklep Strokovnega sveta RS za šport z dne, 15.6.2017

 

Arhiv predstavitvenih zbornikov:

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016