Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predmetnik - Športno treniranje

Predmeti Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester
Funkcionalna anatomija 60 0 30 0 90 6
Osnove gibanja v športu 45 15 30 0 90 6
Informatika v športu 30 0 30 0 60 4
Osnove pedagogike športa 30 15 0 15 60 4
Psihologija  Razvojna psihologija 30 15 0 0 45 3

STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 1 (izberete 3 od 4)

1. semester: 

2. semester:

 

Športna gimnastika z ritmično izraznostjo
Plavanje 1 z osnovami reševanja iz vode

Atletika 1, Ples 1

 

 

 

15

 

 

 

0

 

 

 

45

 

 

 

0

 

 

 

60

 

 

 

4

2. semester
Fiziologija športa 1 60 0 30 0 90 6
Biomehanika športa 1 30 0 15 0 45 3
Medicina športa 1 30 0 15 0 45 3
Zgodovina športa 30 15 0 0 45 3
Psihologija Obča psihologija 30 0 15 0 45 3
Osnove pedagogike športa 30 0 0 15 45 3
ŠPORT A: usmeritveni šport 15 15 30 0 60 4
2. letnik
 
3. semester
Biomehanika športa 2 30 0 15 0 45 3
Fiziologija športa 2 45 0 0 0 45 3
Medicina športa 2 45 0 45 0 90 6
Živčno-mehanske osnove gibanja 1* 30 0 15 0 45 3
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 2 (izbere 2 od 3)
Alpsko smučanje in deskanje na snegu 1A in 1B 15 0 45 0 60 4
Nordijsko smučanje 1A, 1B 15 0 45 0 60 4
Planinstvo 20 10 30 0 60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 (izbere 2 od 4)
Košarka 1 15 0 45 0 60 4
Rokomet 1 15 0 45 0 60 4
ŠPORT A: usmeritveni šport 60 0 45 0 105 7
4. semester
Kondicijska priprava 1 90 30 90 0 210 14
Temelji vadbenega procesa 1 30 0 15 0 45 3
Statistika v športu 30 0 30 0 60 4
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 3 
Nogomet 1 15 0 30 0 45 3
Odbojka 1 15 0 30 0 45 3
ŠPORT A: usmeritveni šport 15 0 0 0 15 1
3. letnik
5. semester
Angleščina 45 0 0 0 45 3
Filozofija športa 30 15 0 0 90 6
Športna prehrana 30 0 15 0 45 3
Psihologija športa 30 0 15 0 45 3
Kondicijska priprava 2 45 30 30 0 105 7
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET 15 15 15 0 45 3
ŠPORT A: usmeritveni šport 30 0 30 0 60 4
6. semester
Sociologija športa 30 15 15 0 60 4
Osnove managementa v športu 30 30 15 0 75 5
Praktično delo v športni organizaciji 0 0 0 90 90 6
Osnove managementa v športu 30 30 15 0 75 5
STROKOVNI IZBIRNI PREDMETI 4 (izbere 1 od 2) 45 15 0 0 60 4
Psihološka priprava 30 15 0 0 45 3
Biomehanika športa 3 30 0 15 0 45 3
SPLOŠNI IZBIRNI PREDMET 60 30 45 0 135 15
ŠPORT A: usmeritveni šport 30 15 0 0 45 3

SPLOŠNI IZBIRNI PREDMETI : Splošni  izbirni predmeti za skupaj 12 KT - možnosti: 

a) Študent izbira med splošnimi izbirnimi predmeti UL FŠ, ki jih potrdi senat za tekoče študijsko leto, kot prilogo predmetnika;

b) Študent izbere druge predmete prvostopenjskih programov UL FŠ ali drugih fakultet UL;

c) Študent izbere možnost usmerjanja posameznega športa  Šport - izb. (12 KT), vendar se mora za to možnost prijaviti že v 2. letniku.