Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Predstavitev članov ŠS FŠ 2017/18

Gregor Mišič.jpg Kdo sem? Gregor Mišič
Kaj študiram? magistrski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? soorganiziram izobraževalne dogodke, pomagam voditi razprave, izvajam študentsko tutorstvo
V katerih organih zastopam študente? V Akademskem zboru in v Disciplinski komisiji FŠ (kot namestnik)
Zakaj sem v ŠS FŠ? Prijetno je delati študijsko okolje boljše.

 

Tim Kambič.jpg Kdo sem? Tim Kambič
Kaj študiram? magistrski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? Svetujem in nudim pomoč pri reševanju študentske problematike, sodelujem pri pripravi novih študentskih pravilnikov in nadgradnji študijskih programov, pomagam pri promociji izobraževalnih dogodkov, izvajam študentsko tutorstvo
V katerih organih zastopam študente? V Komisiji za študijske zadeve in v Akademskem zboru FŠ
Zakaj sem v ŠS FŠ? Skrb za izboljševanje in zagotavljanje prijetnega študentskega okolja je zame prioriteta delovanja.

 

Jaka Kramaršič.jpg Kdo sem? Jaka Kramaršič
Kaj študiram? magistrski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? Pomagam pri organizacij različnih izobraževalnih dogodkov, svetujem pri reševanju tekoče študijske problematike.
V katerih organih zastopam študente? V Disciplinski komisiji FŠ in Akademskem zboru.
Zakaj sem v ŠS FŠ? Izziv in veselje po izboljševanju študijskega okolja.

 

Marko Čipić.jpg Kdo sem? Marko Čipić
Kaj študiram? magistrski študij Športne vzgoje
Kaj počnem v ŠS FŠ? Svetujem študentom v različnih primerih, soorganiziram izobraževalne dogodke, pomagam voditi razprave, izvajam študentsko tutorstvo, podajam mnenje o vsem na fakulteti
V katerih organih zastopam študente? V Disciplinski komisiji, Komisiji za kakovost in Akademskem zboru
Zakaj sem v ŠS FŠ? Pomagati drugim in izboljšati delovno okolje na fakulteti

 

Jakob Raišp.jpg Kdo sem? Jakob Raišp
Kaj študiram? dodiplomski študij Športno treniranje
Kaj počnem v ŠS FŠ? Sodelujem pri študentskem tutorstvu, pomagam pri projektih študentskega sveta.
V katerih organih zastopam študente? V Komisiji za študijske zadeve (kot namestnik) in v Disciplinski komisiji (kot namestnik) in Akademskem zboru.
Zakaj sem v ŠS FŠ? Rad bi izboljšal študijski proces in študijsko okolje za naslednje generacije.

 

Črt Skornšek.jpg Kdo sem? Črt Skornšek
Kaj študiram? Dodiplomski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? Svetujem in pomagam pri reševanju študentske problematike, pomagam pri organizaciji sej. Sodelujem pri projektih študentskega sveta. Delujem kot koordinator pri vzpostavljanju sistema tutorstva.
V katerih organih zastopam študente? V Senatu Fakultete za Šport, Študentskem svetu Univerze v Ljubljani in Akademskem zboru.
Zakaj sem v ŠS FŠ? Želim pomagati študentom s težavami in izboljšati pogoje za sedanje in bodoče študente.

 

Špela Bogataj.jpg Kdo sem? Špela Bogataj
Kaj študiram? Doktorski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? Svetujem, nudim pomoč in sodelujem pri projektih študentskega sveta.
V katerih organih zastopam študente? Študentski svet in akademski zbor
Zakaj sem v ŠS FŠ? Povezovanje študentov in profesorjev, izboljšanje študijskega in ob-študijskega dogajanja.

 

Matej Fatur.jpg Kdo sem? Matej Fatur
Kaj študiram? Dodiplomski študij Športno treniranje
Kaj počnem v ŠS FŠ? Vodim in organiziram seje, sestanke z vodstvom Fakultete, sodelujem pri vzpostavljanju študentskega tutorstva. Sodelujem pri izvedbi delavnic in projektov ŠS FŠ. Svetujem in pomagam pri reševanju tekoče študijske problematike.
V katerih organih zastopam študente? Senat Fakultete za šport, Upravni odbor Fakultete za šport, Akademski zbor. Študentski svet Univerze v Ljubljani, Komisija za obštudijske zadeve-Šport
Zakaj sem v ŠS FŠ? Želim si Izboljšati kakovost študija na Fakulteti in Univerzi, pomagati in svetovati študentom ter z dobro voljo izboljšati delovno okolje.

 

  Kdo sem? Katja Ponikvar
Kaj študiram? Dodiplomski študij Kineziologije
Kaj počnem v ŠS FŠ? Svetujem in pomagam študentom, sodelujem pri projektih študentskega sveta.
V katerih organih zastopam študente? V Komisiji za študijske zadeve in Akademskem zboru
Zakaj sem v ŠS FŠ? Želim pomagati študentom, izboljšati organizacijo študijskega procesa in delovnega okolja.