Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Študentski referat za študij 1. in 2. stopnje

Uradne ure in kontaktni podatki:

AKTUALNO: Delovanje Študentskega referata na prilagojen način v obdobju po 18. 5. 2020:

Uradne ure od 18. do 22. maja: URADNE URE 18 do 22 5 2020

Uradne ure od 25. do 29. maja: URADNE URE 25 do 29 5 2020 dop

Uradne ure od 1. do 12. junija: URADNE URE 1 junij do 12 junij 2020

Uradne ure Študentskega referata v času obeh semestrov: vsak delovni dan od 9. do 12. ure ter ob torkih in sredah še od 14. do 15. ure (Op. Uradne ure pred izrednimi razmerami)

 

Kontakti:

Telefon: 01/5207 772, 01/5207 806, 01/5207 802 (vodja),

E-pošta za pošiljanje obvestil:    (V primeru, če v enem do treh dneh ne dobite odgovora po e-pošti, nas pokličite ali se oglasite osebno).

Obveščanje študentov s  strani Študentskega referata poteka v glavnem prek e-Učilnice (Moodla): Po prijavi v e-Učilnico se prijavite še v  "predmet" Študentski referat., kjer so študentom namenjene informacije o študiju, zaključku študija, pravilniki, sprotna obvestila ipd. Prijava v predmet Študentski referat v e-Učilnici je OBVEZNA za vse študente!


VSE PRIJAVE in ODJAVE izpitov potekajo prek elektronskega informacijskega sistema VIS. Zadnji dan za prijavo na izpit je pet dni pred razpisanim rokom. Odjava je možna najkasneje do poldneva dan pred razpisanim rokom.

Cene opravljanj izpitov v primerih, ko je potrebo izpit plačati, so navedene v ceniku UL za tekoče študijsko leto.  Račun za plačljiv izpit prejmete po e-pošti na vaš e-naslov, v nekaj dneh po izpitnem roku.

Za izdajo potrdil in naročilo raznih storitev se oglasite v Študentskem referatu v času uradnih ur. Za storitve, ki so plačljive v skladu s cenikom UL za tekoče študijsko leto, boste račun prejeli po e-pošti na vaš e-naslov. Če računov ne želite prejemati po e-pošti, temveč  s pošto na dom, nam to sporočite v referat (referat@fsp.uni-lj.si).

 

UVELJAVLJANJE PRAVIC ŠTUDENTOV:

Vloge za Komisijo za študijske zadeve oddate prek sistema VIS (meni Prošnje). Nekatere vloge so dostopne vse leto, druge pa le določeno obdobje (npr. vloge v zvezi z vpisi). Natisnjene in podpisane vloge nato oddate :

  •  osebno v Študentski referat,  v času uradnih ur, ali
  •  po pošti (svetujemo priporočeno) na naslov: FAKULTETA ZA ŠPORT, oddelek/organ, na katerega naslavljate (npr. Študentski referat ali Komisija za študijske zadeve),  Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Komisija  za študijske zadeve (KŠZ), ki jo vodi prodekan za pedagoško dejavnost, zaseda najmanj enkrat mesečno in odloča o vlogah študentov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz študija. Sklep študent vidi v svojem VIS-u.

Obvestila o študiju za zunanje obiskovalce in kandidate za vpis objavljamo na  www.fsp.uni-lj.si   na vstopni strani in pod povezavo Bodoči študenti.

 


Vsebine na tej strani ureja Študentski referat (referat@fsp.uni-lj.si).

Zadnjič posodobljeno: 11. 9. 2019