Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

ARRS

DatumNaslovNosilec
01.04.2018 - 31.03.2020Moj SLOfit poročilni sistem (Ciljno raziskovalni projekt)prof. dr. Gregor Jurak
01.03.2016 - 31.03.2019Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošno namensko statistično analizo in sklepanje (sodelujoča org. UL FŠ)prof. dr. Frane Erčulj
01.01.2016 - 31.12.2018Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje (sodelujoča org. UL FŠ)prof. dr. Gregor Jurak
01.01.2014 - 31.12.2016Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športovprof.dr. Milan Čoh
01.01.2014 - 31.12.2017Bio-psiho-socialni konteksti kineziologijeprof.dr. Vojko Strojnik
01.05.2009 - 30.04.2012Biopsihosocialni dejavniki uspešne rehabilitacije športnika po poškodbiprof. dr. Matej Tušak
01.01.2009 - 31.12.2013Bio-psiho-socialni konteksti kineziologijeprof.dr. Vojko Strojnik
01.01.2009 - 31.12.2013Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športovprof.dr. Milan Čoh
01.01.2004 - 31.12.2008Bio-psiho-socialni konteksti kineziologijeprof.dr. Janko Strel
01.01.2004 - 31.12.2008Kineziologija monostrukturnih polistrukturnih in konvencionalnih športovprof.dr. Milan Čoh
01.01.1999 - 31.12.2003Biopsihosocialni temelji kineziologijeprof.dr. Janko Strel
01.01.1999 - 31.12.2003Kineziologija monostrukturnih, polistrukturnih in konvencionalnih športovprof.dr. Milan Čoh
01.01.1999 - 31.12.2003Biologija telesne aktivnostiprof.dr.Anton Ušaj
01.01.1992 - 31.12.1992Metodologija znanstveno-raziskovalnega dela v kineziologiji: Ocenjevanje šolske športne vzgojedr. Silvo Kristan