Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Cenik knjižničnih storitev 2015/2016

Cenik stopi v veljavo 1.10.2015 

 

1. Članarina

Letna članarina *1  
študentje UL s statusom *2 14,94 EUR
študentje drugih univerz s statusom 20,46 EUR
študentje UL brez statusa (1 leto) 14,94 EUR
dijaki nad 18 let 14,94 EUR
druge fizične osebe 27,44 EUR
Polletna članarina:  
študentje brez statusa ali iz drugih univerz 8,16 EUR
druge fizične osebe 15,02 EUR
Četrtletna članarina:  
študentje brez statusa ali iz drugih univerz 4,42 EUR
druge fizične osebe 8,05 EUR
Mesečna članarina:  
študentje brez statusa ali iz drugih univerz 2,20 EUR
druge fizične osebe 3,32 EUR

 

2. Zamudnina in opomini

Zamudnina (enota na dan):  
pri izposoji v čitalnici 5,80 EUR
pri izposoji na dom 0,25 EUR
Opomini:  
prvi opomin 0,46 EUR
drugi opomin 0,93 EUR
tretji opomin 2,01 EUR

 

3. Medknjižnična izposoja

Izposoja enote knjižnega gradiva 7,25 EUR
fotokopije - članek do 20 strani 4,82 EUR
vsaka nadaljnja stran 0,09 EUR
članek, poslan po e-pošti 3,86 EUR
nujno naročilo, pošiljanje po telefaxu (realizacija v 24 urah) 7,72 EUR

 

4. Izgubljena enota knjižnega gradiva

odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti *3
stroški obdelave 5,80 EUR
bančni stroški pri naročilu iz tujine 15,39 EUR

 

Ad 1) *1 Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine (Ur. L. št. 29/2003 – Uredba o osnovnih storitvah knjižnice), vendar morajo predložiti ustrezno dokazilo o svojem statusu  (potrdilo o vpisu, potrdilo območne enote Zavoda RS za zaposlovanje).

*2 Za študente je letna članarina vključena v ceno vpisnine za vse vrste in stopnje študija (dodiplomski in podiplomski, redni in izredni). Enotna (študentska=knjižnična ) izkaznica omogoča vpis in nekatere knjižnične storitve  v NUK, CTK in v vseh visokošolskih knjižnicah.

Ad 3) Pri storitvah medknjižnične izposoje je poštnina vključena v ceno.

Ad 4) Velja za vse uporabnike FŠ.  *3 zaračunava se nabavna vrednost

 

Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (13. točka 1. odstavka 42. člena ZDDV-1, Ur. l. RS 117/2006, 16.11.2006)