Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa - Športna vzgoja

 V Univerzitetni študijski program prve stopnje Športna vzgoja se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo ali
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.
 

Omejitev vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • uspeh pri preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj - 40% točk, 
  • splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu - 45% točk ,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 15% točk.

 

Zahtevana dokumentacija:

Vsi kandidati morajo predložiti zdravniško potrdilo z osebno zdravstveno anamnezo, iz katere so razvidni podatki o težjih poškodbah in boleznih.  Zdravniško potrdilo, ki mora biti izdano po 2. maju 2016, lahko izda družinski - splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora biti priloženo tudi to. Kandidati morajo navedeno zdravstveno dokumentacijo poslati na Fakulteto za šport, najkasneje do 2. junija 2016.

V primeru, da je kandidat kategoriziran športnik po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije, lahko priloži še potrdilo o trenutno veljavni kategorizaciji, ki ga izda izključno Olimpijski komite Slovenije (OKS – ZŠZ); potrdilo se upošteva pri točkovanju preizkusa.
 

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj bo v 1. roku 28. in 29. junija 2016.
 

Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem programu še prosta mesta, bo preizkus gibalnih sposobnosti in znanj v drugem prijavnem roku 12. septembra 2016.

V tretjem prijavnem roku se preizkus ne bo izvajal.

Opravljeni preizkus gibalnih sposobnosti in znanj velja samo za tekoče leto.

 

Več v Razpisu za vpis za študijsko leto 2016/17.