Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Pogoji za vpis, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa - Kineziologija, druga stopnja

Pogoji za vpis:

  • Diploma  univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kineziologija.
  • Vpišejo se lahko tudi diplomanti  drugih  prvostopenjskih študijskih programov s področja športa, zdravja in medicine, ki morajo pred vpisom imeti opravljene študijske obveznosti iz naslednjih predmetov (v minimalnem obsegu):

 

Predmet ECTS
Anatomija 6
Biomehanika športa 1 3
Fiziologija športa 1 6
Kondicijska priprava 1 14
Medicina športa 1 3
Osnove gibanja v športu 6
Osnove pedagogika športa 7
Vodenje športne vadbe 3
Živčno-mehanske osnove gibanja 1 6

 in preizkus gibalnih sposobnosti – plavanje 100m in Cooperjev test (tek 2400m)

 

Omejitev vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno študija na dodiplomskem programu (70 %) in povprečno oceno predmetov, naštetih pri diferencialnih izpitih (30 %).