Fakulteta za šport

Knjižnično gradivo in način izposoje

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Knjižnična zbirka zajema približno 32.500 enot gradiva (knjige, revije, specialistična, diplomska, magistrska in doktorska dela, slovarji, atlasi, enciklopedije, CD-ROM-i, DVD-ji, videokasete). Gradivo je v slovenskem in tujih jezikih (angleško, nemško, francosko, bolgarsko, rusko, srbsko, hrvaško, makedonsko itd.) ter pokriva področje športa in znanosti o športu ter druge znanstvene discipline in področja, ki so pomembna z vidika preučevanja športa (medicina, sociologija, psihologija, vzgoja, izobraževanje itd.). Fond se vsakoletno dopolnjuje.

 

Knjige

V knjižnici je približno 18.900 inventarnih enot knjig.

Dostopne so v prostem pristopu, manj iskano in starejše gradivo je shranjeno v depoju in arhivu.

Začetki knjižnega fonda segajo v leto 1956. V COBISS so vnesene knjige, ki smo jih pridobili od leta 1972 naprej, ostalo se še vnaša. Bibliografski podatki o knjigah se nahajajo tudi v klasičnem listkovnem katalogu (abecednem in sistematskem – UDK), od leta 2005 ga ne dopolnjujemo več.

Rok izposoje za knjige je 1 mesec, z možnostjo podaljšanja. Določeno gradivo ima rok izposoje 1 teden, podaljšati ga je mogoče le, ča ga nihče ne išče.

 

Serijske publikacije

Celotna zbirka šteje približno 6.200 inventarnih enot revij in obsega revije v različnih jezikih s področja športa, medicine športa, psihologije, sociologije športa, biomehanike in drugih področij.

 

Novejši letniki revij so dostopni v prostem pristopu, ostala zaloga revij je v depoju (predhodno naročanje oz. čakanje za dostop do njih ni potrebno).

Revij ne izposojamo na dom, na voljo so za uporabo v knjižnici oz. za fotokopiranje.    

 

Diplomske, magistrske, doktorske in specialistične naloge

Vse naloge so vnesene v COBISS. Od leta 2007 naprej so praviloma dostopne tudi v elektronski obliki v bazi COBISS.

Tega gradiva na izposojamo na dom, na voljo je za uporabo v knjižnici oz. za fotokopiranje.

 

Multimedisjko - neknjižno gradivo

Zbirka zajema približno 650 enot (videokasete, CD-ROM-i, DVD-ji). Vse neknjižno gradivo je vneseno v COBISS.

Del tega gradiva je na voljo za uporabo v knjižnici, večino pa si ga je mogoče izposoditi za 1 teden, z možnostjo podaljšanja.

 

Priročna zbirka

Zbirka zajema približno 280 enot priročnikov, slovarjev, enciklopedij, leksikonov splošnega področja, športa, medicine itd.. Celotna zbirka je obdelana v COBISS-u.

Gradivo je na voljo za uporabo v knjižnici.

 

ISKANJE GRADIVA

Gradivo si uporabniki poiščejo sami v katalogu OPAC ali po policah v prostem pristopu. Za svetovanje pri iskanju se obrnite na knjižničarko na izposoji.

 

Več o izposoji lahko najdete v Pravilih poslovanja  Knjižnice Fakultete za šport.
 

Zadnja sprememba: 27.08.2012