Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Faktor vpliva - journal citation reports (JCR)

Journal Citation Reports (JCR) je faktografska baza podatkov, ki jo vsako leto izda Thomson Reuters iz ZDA. Vsebuje zapise s podatki o faktorju vpliva (IF – impact factor)za pomembnejše serijske publikacije iz svetovne produkcije. V sistemu COBISS.SI so na voljo podatki od leta 1994 dalje. Baza podatkov je dostopna z računalnikov na FŠ z naslednje spletne povezave:

http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=JCR

JCR je pomembno orodje za vrednotenje revij na podlagi podatkov o citiranosti, vzetih iz več kakor 8.400 svetovno znanih znanstvenih in strokovnih revij. Letno je na voljo v dveh izdajah: JCR Science Edition (JCR SE), ki vsebuje podatke iz revij s področja znanosti in tehnologije, ter JCR Social Sciences Edition (JCR SSE), ki vsebuje podatke iz revij s področja družboslovja.

Primer izpisa:

Kategorijo (primer: ISSN 0021-8782, 2005) opisujejo naslednji podatki:

Primer JCR.jpg

 

 

 

 

  • kategorija (AY - anatomy & morphology)
  • položaj revije znotraj kategorije glede na faktor vpliva (4/15)
  • četrtina (1)
  • srednja vrednost faktorja vpliva v tej kategoriji (x=1.592)
  •  minimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmin=2.01)
  • maksimalna vrednost faktorja vpliva znotraj četrtine (IFmax=4)
  • Nekatere revije so vključene v obe bazi podatkov (JCR SE in JCR SSE), nekatere med njimi pa tudi v več kategorij.

 

Baza podatkov z indeksi citiranosti – Web of Science (WOS)

Science Citation Index služi za iskanje znanstvene literature s področja naravoslovja in tehnike: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, astronomija, geologija, metalurgija, agronomija,računalništvo. Obsega bibliografske podatke z izvlečki in citiranimi referencami o člankih iz več kot 5900 znanstvenih časopisov od leta 1970 dalje. Baza podatkov je dostopna preko oddaljenega dostopa do informacijskih virov UL. 

Web of science.jpg