Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Pogoji za napredovanje po programu

Pogoji za vpis v višji letnik ali ponavljanje letnika - Kineziologija ( 2. stopnja)
 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik: najmanj 54 ECTS.

Za ponavljanje 1. letnika: 30 ECTS v 1. letniku.

 

Pogoji za podaljšanje statusa študenta: v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.