Fakulteta za šport

Raziskovalna oprema

Na oddelku Inštituta za kineziologijo Fakultete za Šport je bila s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in drugih virov, (so)financirana naslednja raziskovalna oprema:

Raz_oprema_UL_FŠ-IK.xlsx