Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Referat za doktorski študij

OBVESTILO DOKTORSKIM ŠTUDENTOM (14.1.2021)

Obveščamo Vas o predvidenih terminih sej Komisije za znanstveno, raziskovalno in razvojno delo ter doktorski študij  v koledarskem letu 2021.

Predviden rokovnik sej KZRRDDŠ v letu 2021 je:

  • 13. redna seja 04.03.2021 ob 14.00 uri
  • 14. redna seja 12.05.2021 ob 14.00 uri
  • 15. redna seja 17.06.2021 ob 14.00 uri
  • 16. redna seja 02.09.2021 ob 14.00 uri
  • 17. redna seja 21.10.2021 ob 14.00 uri
  • 18. redna seja 02.12.2021 ob 14.00 uri

Opomba: Morebitno gradivo mora biti oddano v referatu za doktorski študij  UL FŠ najmanj dva tedna pred sejo KZRRDDŠ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBVESTILA DOKTORANDOM

Univerza v Ljubljani bo v študijskem letu 2019/2020 začela izvajati 20 štiriletnih doktorskih študijskih programov (Arhitektura, Biomedicina, Bioznanosti, Ekonomske in poslovne vede, Elektrotehnika, Grajeno okolje, Humanistika in družboslovje, Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, Kemijske znanosti, Kineziologija, Matematika in fizika, Pomorstvo in promet, Pravo, Računalništvo in informatika, Statistika, Strojništvo, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Teologija, Varstvo okolja in Znanost in inženirstvo materialov). Izjema je skupen doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja, ki ostaja trileten.

Glavni namen podaljšanja trajanja doktorskih študijskih programov na štiri leta je doktorandom omogočiti dodatno leto za poglobljeno individualno raziskovalno delo in dvig kakovosti doktorskih disertacij. Poleg podaljšanja trajanja doktorskih programov se spremembe nanašajo še na spremembo predmetnika (dodan je 4. letnik v obsegu 60 KT), pogojev za napredovanje v 3. in 4. letnik ter pogojev za dokončanje študija.

V skladu s sprejetimi spremembami velja:

1. Vpis v 1. letnik v 2019/2020

Kandidati, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v 1. letnik spremenjenih doktorskih programov, bodo vpisani v štiriletne programe.
Zanje velja Cenik šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov prvič vpisano v študijskem letu 2019/2020.

2. Vpis v višji letnik v 2019/2020 - redno napredovanje in podaljšan status iz upravičenih razlogov

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija, v primeru rednega napredovanja študij nadaljujejo in zaključijo po pogojih, ki so veljali ob vpisu v program.
V tem primeru plačajo šolnino, ki je bila sprejeta za program oziroma posamezni letnik študija v študijskem letu prvega vpisa v program. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšan status iz upravičenih razlogov v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UL.
 

3. Vpis v višji letnik v 2019/2020 – neredno napredovanje (prekinitev ali ponavljanje letnika)

Doktorandi, ki se bodo v študijskem letu 2019/2020 vpisali v višji letnik doktorskega študija po prekinitvi oziroma ponavljanju letnika, študij nadaljujejo in ga v primeru rednega napredovanja v višji letnik zaključijo po pogojih triletnega programa, ki veljajo v letošnjem študijskem letu (2018/2019).
V tem primeru se obračuna šolnina v skladu s cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo prvič vpisano v študijskem letu 2018/2019.


4. Nadaljevanje študija po prekinitvi ali ponavljanju letnika od vključno študijskega leta 2020/2021 naprej

Doktorandi, ki bodo v študijskem letu 2019/2020 ponavljali letnik ali prekinili študij (pavzirali) v programih, ki se jim je podaljšalo trajaje na štiri leta, bodo študij lahko nadaljevali in ga zaključili po pogojih spremenjenih (štiriletnih) programov.

Vsi, ki bodo študij nadaljevali v študijskem letu 2020/2021 po prekinitvi ali ponavljanju letnika, bodo plačali šolnino v skladu z veljavnim cenikom šolnin za doktorske študijske programe za generacijo študentov, prvič vpisano v študijskem letu 2020/2021.


Sprejete spremembe so objavljene v predstavitvenih zbornikih doktorskih študijskih programov na spletnih straneh članic in UL, doktorandi pa lahko podrobnejše informacije, vključno s pogoji za nadaljevanje študija in pogoji za napredovanje v višji letnik, dobijo tudi v referatih za doktorski študij članic, na katerih so vpisani.
 
Želimo vam uspešen študij in veliko raziskovalnih uspehov.

 

 

Dr. Jožef Križaj
vodja

Telefon:   01/52 07 841
Faks:       01/52 07 750
E-pošta: