Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Dvorana Škrlatica

novo3.JPG

 

 

 

 

 

galerija slik, virtualni pogled, potek gradnje

PRVOTNI KONCEPT ŠPORTNE DVORANE

Srednja športna dvorana (STV) je bila izgrajena v času gradnje osrednje zgradbe Fakultete za šport leta 1963. Športna dvorana je bila namenjena prvenstveno takratnim potrebam Visoke šole za telesno kulturo.

Prostorsko je bila športna dvorana zasnovana na osrednji vadbeni prostor in galerijo, s katere je bilo mogoče opazovati športno vadbo. Kmalu po izgradnji je galerija izgubila prvotno funkcijo, saj je bil del galerije po širini dvorane pregrajen za potrebe kabinetov, medtem ko je bil del galerije po dolžini dvorane nekaj časa v funkciji manjšega fitnesa, kasneje pa skladiščenja naprav za potrebe laboratorijev Inštituta za šport.

Zasnova športne dvorane je vsebovala za tedanji čas več domiselnih novih rešitev. Pomemben del prvotne zasnove telovadnice so predstavljala plezala, ki so bila funkcijsko dobro razporejena v vadbenem prostoru. To so v veliki meri omogočali izraziti stropni nosilci. Športno dvorano so označevali tudi kovinski letveniki različnih višin in razmikov med nastopnimi ploskvami, ki so omogočali vadečim različne motorične informacije pri vadbi na njih. Prvotna zasnova lesenih letvenikov na levi strani od vhoda v dvorano je bila nadgrajena z dodatnimi letveniki na desni strani, čelna stena pa je bila oblazinjena z mehko oblogo. V prvotni zasnovi je pod plastičen, kasneje pa je bil zamenjan s parketom, ki pa je bil slabše kakovosti in izvedbe. Prvotni pod je vseboval celo poglobitev za skok s palico.

Dvorana je po dolžini vsebovala pomanjšano košarkarsko igrišče in odbojkarsko igrišče, kjer pa je bila igra omejena zaradi visečih konstrukcij, po širini dvorane pa sta bili zarisani dve igrišči za badminton.

V zadnjih letih je v športni dvorani potekal zlasti pouk predmeta Osnovna motorika, deloma pa tudi vsebine plesa, ritmične gimnastike in atletike. V preteklosti je bila dvorana namenjena tudi drugim vsebinam, npr. akrobatiki.

V dvorani vsa leta potekajo tudi meritve motoričnih sposobnosti nadarjenih in vrhunskih športnikov, v okviru različnih raziskovalnih projektov pa tudi otrok in odraslih.

 

PRENOVLJEN KONCEPT ŠPORTNE DVORANE

DSC_0061.jpgPosodobitev športne dvorane je plod sodelovanja več strokovnjakov s Fakultete za šport, inženirja Joška Potočnika iz Elan Invente in arhitekta Borisa Volka iz projektantskega biroja Volk. Dela so sofinancirali Ministrstvo za šolstvo in šport, Fundacija za šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Podjetje Elan Inventa je na preskus vgradilo večino zasnovane športne opreme ter naprav in vrsto športnih pripomočkov, podjetje Ensico pa večino športnih pripomočkov, namenjenih nižji starostni skupini otrok.

Zelo viden del sedanje posodobitve je vzpostavitev prvotne zasnove na osrednji vadbeni prostor in galerijo, s katere je mogoče opazovati vadbo. Ta prostorska ureditev nam omogoča izvajanje celotnega spektra pedagoških dejavnosti, ki so značilne za našo fakulteto. Najprej so to vaje študentov, kjer osvojijo znanja o gibanju in športih, metodiko osvajanja teh znanj ter didaktične prijeme, ustrezne razvojnim stopnjam vadečih. Prehod na uporabljanje teh znanj v praksi predstavljajo hospitacije, to je ogled vzorčnega vodenja pouka, ki jih lahko študenti spremljajo s te galerije. Akustično obdelana galerija (stekla zvočne izolacije R'w=38 dB in akustičen strop) in ozvočenje nam omogočata, da prek ambientalnih mikrofonov in osebnega mikrofona učitelja spremljamo celoten potek ure, ne da bi bili moteč dejavnik pouka. V nadaljnjih stopnjah naši študenti postopoma vedno bolj prevzemajo vlogo učitelja; to so t.i. učni natopi in mentorska praksa. Kot most med praktičnim usposabljanjem študentom in dejanskim zaposlitvijo smo v letošnjem letu na fakulteti ustanovili tudi fakultetni športni karierni center, ki deluje povsem na trgu. Tukaj študenti pod mentorstvom naših učiteljev poučujejo športno vadbo različnih ciljnih skupin. Naš namen je, da v teh programih pokažemo novosti pri poučevanju in s tem postavimo trende tudi za druge podobne programe, ki jih izvajajo drugi ponudniki. Naš center boste prepoznali po sloganu V objemu športa.

DSC_0003.jpgSkladno z navedenim je športna dvorana Škrlatica zasnovana večnamensko. Po eni strani smo skušali zadostiti zahtevam osnovne motorične vadbe naših študentov in perspektivnih ter vrhunskih športnikov, po drugi strani pa motorični vadbi otrok. Glede na to so v dvorani nameščene športne naprave in oprema ter športni pripomočki za obe večji ciljni skupini: za odrasle in otroke. Poleg tega nekatera športna oprema z možnostjo spreminjanja omogoča uporabo obojim.

Že prvotna zasnova športne dvorane je vsebovala več domiselnih rešitev, ki so skozi leta sicer izgubile uporabnost, s prenovo pa smo jih s posodobitvami znova vzpostavili.

DSC_0022.jpgPomemben del prvotne zasnove telovadnice so predstavljala plezala, ki so bila funkcijsko dobro razporejena v vadbenem prostoru. To so v veliki meri omogočali izraziti stropni nosilci. V prenovi smo nadgradili vse stropne nosilce tako, da je sedaj mogoče postaviti športno opremo bolj v osrednji vadbeni prostor, ne zgolj ob stene. Vadba je tako lahko bolj varna in učinkovita. Prostorsko razporeditev smo zboljšali še s premičnimi talnimi športnimi napravami in opremo, kot so: izvlečna plezalna kletka, premični letveniki, plezalna mreža, postavljivi drogovi.

Rdeča nit posodobitve je čim bolj učinkovito izkoriščanje prostora za že opisani namen športne dvorane. S tem namenom je tudi vrsta druge opreme premična.

  • Košarkarske table so nastavljive po višini, poleg tega pa so glavne table tudi zložljive ob steno. 
  • Blazine so skladiščene med prečke letvenikov, debelejše pa med letvenike.
  • Za polivalentne blazine, ki zasedejo mnogo prostora, pa niso izrazito težke, smo umestili varnostno zaščiteno košaro, ki se dviguje pod strop.
  • Prostor pod stropom smo izkoristili tudi za skladiščenje plezal: vrvi, mornarske lestve, krogov in plezalne mreže.

 DSC_0033.jpg

Pri prenovi smo odstranili vse odvečne elemente (železne prečke, radiatorje) in s tem pridobili nekaj prostora v stenah. Za skladiščenje športnih pripomočkov smo zato izkoristili te odprtine v stenah in vse kote, kjer smo umestili kotne omare. Čez kotno omaro je nameščena celo plezalna stena.

Posebno pozornost smo namenili tudi preventivnim varnostnim ukrepom. Tako smo skušali narediti vadbeni prostor čim bolj prost vsem možnim oviram. Vse kljuke in ključavnice so potopljive. Žrdi se umikajo za omaro, oprijemki na plezalni steni se odstranijo, letveniki in lestve so zaščiteni z blazinami. Ogledala imajo zaščitno folijo in ob morebitnem razbitju ostanejo na mestu, sicer pa so zaščitena z mehkimi blazinami. Vgrajeni plavajoči športni pod ima zelo dobro prožnost in zmanjšuje možnost okvar in poškodb.

regtregvergeragV športno dvorano smo umestili tudi sodobno opremo za spremljanje in vrednotenje športne vadbe in pouka. Dvorana je pokrita z brezžičnim dostopom do interneta, kamero, ki omogoča analizo gibanja, ter merilci frekvence srčnega utripa in porabe energije. Ta oprema omogoča tudi raziskovanje in razvoj novih motoričnih nalog in didaktičnih postopkov.

Na zunanji strani dvorane stekel dvorane smo namestili žaluzije za zasenčevanje, ki bodo z ustrezno uporabo zmanjšale toplotne pribitke v dvorani in preveliko osvetljevanje ter posledično zboljšale bivanje uporabnikov v njej. Zvočno izolacijo dvorane smo izboljšali s pod kotom nagnjenimi stekli galerije dvorane, mehkimi začitami sten in z novimi vrati z ustrezno pripiro. Po ponovni meritvi akustike bomo namestili še akustične obloge, v prihodnje pa nameravamo zamenjati sistem prezračevanja in podhlajevanja zraka.