Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Predmetnik - Kineziologija - 2. stopnja

 Opomba: Posamezna smer bo izvedena, če bo najmanj 20 prijavljenih študentov.

Predmeti Kontaktne ure KT
P S V D
1. letnik
1. semester / zimski (skupni predmeti obeh smeri)
Fiziologija športa 35 10 15   60 4
Biomedicinske osnove telesne vadbe 60 30 0 30 120 6
Psihosocialni vidiki vadbe za zdravje 65   10   75 5
Metodologija v športu 45 15 15   75 5
Diagnostične metode 40 15 95 30 180 10
2. semester / poletni (smer POSEBNA TELESNA AKTIVNOST)
Kronične bolezni in vadba modul 1 60 15 15 20 70 6
Bio-psiho-socialni vidiki starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi in oseb z akutnimi ali kroničnimi poškodbami gibal 120 15     135 9
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 1 45 20 165 10 240 15
2. semester / poletni (smer KINEZIOTERAPIJA)
Kronične bolezni in vadba modul 1 in 2 120 30 30 90 270 12
Poškodbe gibal in vadba 90 15 30 45 180 9
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 1 30 15 90   135 9
2. letnik
3. semester / zimski (smer POSEBNA TELESNA AKTIVNOST)
Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 2 15 10 60 5 90 6
Izbirni predmet 10**         180 12
Praksa 2 15   90 117 12
3. semester / zimski  (smer KINEZIOTERAPIJA)
Praksa 2 15   90 117 12
IZBIRNI PREDMET 9*         90 6
IZBIRNI PREDMET 10**         180 12
4. semester / poletni (skupni predmeti obeh smeri)
Magistrsko delo       450 450 30


*IZBIRNI PREDMET 9:

Študent izbere enega izmed ponujenih predmetov.

- Vadba pri kroničnih boleznih (6 KT; modul predmeta Vadba starejših oseb, oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z akutnimi in/ali kroničnimi poškodbami in okvarami gibal 2)

Zdrav življenjski slog (6 KT)


 **IZBIRNI PREDMET 10: Splošni  izbirni predmeti – študent izbere katerikoli predmet/-e drugostopenjskih študijskih programov UL FŠ ali drugih članic UL, za skupaj 12 KT
Ponudba FŠ: Biomehanika 2 s fiziko v kineziologiji (6 KT), Športnik v ekstremnih pogojih (6 KT), Olimpijstvo in olimpizem (3KT), Dviganje uteži v kondicijski pripravi športnika (3 KT)

 

Učni načrti predmetov (po abecednem redu imen)