Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

NAVODILA IN OPISI TESTOV PREIZKUSA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN ZNANJ

Vsi kandidati za vpis na katerikoli študijski program 1. stopnje Fakultete za šport morajo uspešno opraviti preizkus gibalnih spodobnosti in znanj (sprejemni izpit).

ZDRAVNIŠKO POTRDILO:

Pogoj za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj je ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati osebno  zdravstveno anamnezo kandidata za vpis, iz katere so razvidni podatki o morebitnih težjih poškodbah in boleznih; izda ga lahko družinski oz. splošni zdravnik. Če ta meni, da je potrebno tudi mnenje zdravnika specialista, mora kandidat na poziv priložiti tudi to (kandidata po e-pošti, ki jo je navedel v prijavi, pozovemo k dopolnitvi zdravstvene dokumentacije).

Zdravniško potrdilo je lahko izdano po 3. maju 2021. Kandidati ga bodo morali poslati na Fakulteto za šport, najkasneje do 1. junija 2021 (vendar ne pred 3. majem!).

POZOR: Natančnejša navodila za pošiljanje dokumentacije na fakulteto so obavljena TUKAJ.

Preizkus bo:

  • v 1. prijavnem roku: 28. in 29. 6. 2021; prvi dan: poligon nazaj, skok v daljino z mesta, vesa v zgibi (ž ) / zgibe (M), tek na 100m, plavanje na 100 m, drugi dan: tek na 2400 m;
  • v 2. prijavnem roku: 10. 9. 2021: poligon nazaj, skok v daljino z mesta, vesa v zgibi (ž ) / zgibe (M), tek na 100m, plavanje na 100 m,  tek na 2400 m.

 

Opisi testov

 

KRITERIJ USPEŠNO OPRAVLJENEGA PREIZKUSA za vpis v študijsko leto 2021/22:

Preizkus je uspešno opravljen, če kandidat pravilno (v skladu z opisi testov) in v celoti opravi vseh 6 testov preizkusa (Op. v skladu  sklepom Senata UL Fakultete za šport so norme sprejemnega postopka za vpis v š. l. 2021/22 umaknjene).

Postopek točkovanja preizkusa 2021 za vpis v študijsko leto 2021/22

 

Kandidati morajo za opravljanje preizkusa plačati 83,00 EUR (DDV je vključen), v skladu s Cenikom UL.