Skoči na vsebino

Strokovno usposabljanje

Fakulteta za šport že več kot 50 let izvaja usposabljanja v različnih športnih panogah ter področjih športa.

Z udeležbo na usposabljanjih, ki jih organizira Center za vseživljenjsko učenje v športu - CVUŠ se lahko usposobite za strokovno delo v športu in pridobite potrdilo o usposobljenosti za strokovno delov v športu 1. ali 2. stopnje. Različne nazive si lahko pridobijo tudi študenti Fakultete za šport v sklopu rednega študija na Fakulteti za šport, v kolikor ima fakulteta z dotično Nacionalno panožno športno zvezo, oziroma nosilcem usposabljanja sklenjen dogovor.

Nazivi strokovne usposobljenosti v športu so razdeljeni na dve stopnji, pri katerih je pridobljena 1. stopnja pogoj za napredovanje na 2. stopnjo. Osnovna pogoja za prijavo na prvo stopnjo v izbrani športni panogi sta polnoletnost in srednja poklicna izobrazba, nekatere panoge pa imajo poleg osnovnih dveh pogojev dodatne pogoje s področja poznavanje športne panoge (preizkusi znanja, izkušnje, ..). Ostali pogoji so odvisni od panoge, ki vas zanima, in so navedeni v razpisih za posamezen naziv. 

V zadnjih letih sodelujemo z Nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, ki so odgovorna za sledeče športne panoge in področja: atletika, balinanje, baseball, cheerleading, floorball, golf, hokej na ledu, jadranje, ju-jitsu, kajak-kanu, karate, kickboxing, košarka, namizni tenis, odbojka, plavanje, rokomet, rolanje, softball, umetnostno drsanje in umetnostno kotalkanje.

V kolikor imate na področju usposabljanja za strokovno delo v športu morebitna dodatna vprašanja nam lahko pišete na .

Ekipa Centra za vseživljenjsko učenje v športu.