Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Tekoča obvestila in splošne informacije o vpisu v 1. letnik študijskih programov prve stopnje UL Fakultete za šport 

 

25. 5. 2023: NOVO glede dokazil o kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠD)

Kandidate za vpis obveščamo o spremembi navodil za oddajo dokazil o trenutno veljavni kategorizaciji OKS.

Ker je uradni vir kategoriziranih športnikov javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠD, potrdil ne izdajajo več. Kandidati z aktualno veljavno kategorizacijo športnika zato svoji dokumentaciji, ki jo morajo poslati na fakulteto, priložijo sliko zaslona (Print Screen), ki prikazuje njihovo veljavno kategorizacijo v okviru javno objavljene aktualne evidence kategoriziranih športnikov na spletnih straneh OKS-ZŠD: https://www.olympic.si/evidenca

Rok za oddajo dokumentacije, ki je pogoj za pristop k preizkusu, je 2. junij 2023. Le v primeru, če bo vaša kategorizacija objavljena šele 1. julija 2023, lahko dokazilo o kategorizaciji (sliko zaslona s spletne strani) pošljete do ponedeljka, 3. julija 2023, do 12. ure po e-pošti na naslov referat@fsp.uni-lj.si.

Kasneje prispela potrdila o kategorizaciji ne bodo upoštevana pri točkovanju preizkusa.

Navedena datumska izjema velja le za potrdila o kategorizaciji!

 

26. 4. 2023: Čas za pošiljanje dokumentacije na naslov Fakultete za šport: od 2. 5. do 2. 6. 2023

Navodila za oddajo dokumentacije

Obrazec šport A - samo za vpis na program Športno treniranje

 

23. 3. 2023: Podaljšan je 1. prijavni rok (do 27. 3. 2023) in uveljavljeno prehodno obdobje za spremenjene vpisne pogoje za univerzitetni študijski program Športno treniranje. To pomeni, da se do uveljavitve novih vpisnih pogojev s študijskim letom 2025/26 kandidati vpisujejo na študijski program Športno treniranje pod naslednjimi vpisnimi pogoji:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmetne sme biti premet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Vsi kandidati morajo uspešno opraviti preizkus gibalnih sposobnosti in znanj.

 

17. 2. 2023: Odprt je 1. prijavni rok. Kandidati oddajate elektronsko prijavo (ena prijava, največ 3 želje oz. študijski programi) v portal eVŠ, najkasneje do roka, ki je naveden v spodnji tabeli za mesta, na katera se prijavljate. Po uspešno oddani elektronski prijavi prejmete na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi za vpis, potrdilo o uspešno oddani prijavi (pozor: če tega potrdila ne prejmete, prijava ni bila uspešno oddana).

Vpisna mesta Rok za oddajo prijave
mesta za Slovence in državljane držav EU 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za državljane držav nečlanic EU 17. 2. do 20. 4. 2023
mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode in pod pogoji za hitrejše napredovanje) 17. 2. do 27. 3. 2023
mesta za vzporedni študij 17. 2. do 27. 3. 2023

Več informacij o prijavi, vpisnih mestih ipd. na spletnih straneh Univerze v lJubljani: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/dodipl/

Sledi v maju:

K oddaji dokumentacije za udeležbo na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj boste pozvani v mesecu APRILU (zdravniško potrdilo in drugo boste poslali s pošto na Fakulteto za šport po 2. maju in najkasneje do 2. junija 2023). Preizkus bo v 1. prijavem roku 27. in 28. junija 2023, v 2. prijavnem roku pa 7. septembra.

 

3. 2. 2023:   Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/24

 

 

 

INFORMATION IN ENGLISH:

The Call for enrolment into bachelor and single-cycle master degree programmea 2023/24 is published  here.

 

ONLINE SESSIONS of the University of Ljubljana for prospective international students:  27 February 2023 at 2 pm CET

ONLINE SESSIONS for application-admission procedure for undergraduate studies: 3 March 2023 at 2 pm CET

 

More information for international students at the University of Ljubljana website

Video guidance of admission procedure (also steps of how to apply)

Timeline of the admission procedure

Enrolment slots for Faculty of sport, University of Ljubljana

 

Please note: Knowledge of Slovenian language is not required for enrolment into bachelor study programmes of the Faculty of Sport, but the study process is in Slovenian only so students must learn Slovenian in the first two years of their studies.

 

 

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

 

sportniku prijazno izobrazevanje