Fakulteta za šport

Tekoča obvestila za kandidate za vpis v 1. letnik dodiplomskih programov

Tekoča obvestila in splošne informacije o prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik prvostopenjskih študijskih programov  Fakultete za šport, v študijskem letu 2022/23

 

31. 8. 2022: Napotki za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku

Obvestilo o preizkusu za kandidate, prijavljene v 2. prijavnem roku, ki preizkusa letos še niste opravljali ali ga niste uspešno opravili.

Prilogi obvestila:

Obrazec za šport - A

Postopek točkovanja preizkusa

 

Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, preizkusa v 2. roku ne opravljate; rezultate uspešno opravljenega preizkusa in morebitno kategorizacijo ali usposobljenost iz prvega roka, bomo upoštevali v točkovanju 2. prijavnega roka, zato vam v zvezi z vašo prijavo za vpis zdaj ni treba storiti ničesar. Le v primeru, da želite preizkus opravljati ponovno, nam morate to obvezno sporočiti na naslov referat@fsp.uni-lj.sinajkasneje do torka, 6. 9. 2022, do 12. ure. V primeru ponovnega opravljanja preizkusa, morate ponovno uspešno opraviti vseh 6 testov, v točkovanju pa se v vsakem primeru upoštevajo rezultati jesenskega preizkusa.

IZJEMA: Kandidati, ki ste preizkus že uspešno opravili v 1. prijavnem roku, a ste se v 2. roku prvič prijavili za program Športno treniranje, preizkusa v 2. roku ne opravljate, a morate do četrtka, 8. 9. 2022, do 12. ure poslati ali prinesti na fakulteto še dokazila, ki se, poleg zdravniškega potrdila, zahtevajo za vpis na ta program: športna anamneza in izpolnjen obrazec za šport A. Brez te dokumentacije vaša prijava za vpis na program Športno treniranje ne bo upoštevana v nadaljnjem prijavno-sprejemnem postopku, ker ne boste v celoti izpolnjevali vpisnih pogojev za ta program.

 

18. 8. 2022 Prosta mesta za 2. prijavni rok

Na spletnih straneh Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani so objavljena še prosta vpisna mesta za prijavo v 2. prijavnem roku. UL Fakulteta za šport v 2. prijavnem roku razpisuje še naslednja prosta vpisna mesta: Kineziologija: 8 izrednih mest, Športna vzgoja: 19 izrednih mest, Športno treniranje: 18 izrednih mest. Vsa redna mesta na vseh treh prvostopenjskih študijskih programih so bila v 1. prijavnem roku zasedena.

 

29. 7. 2022  Informacije o drugem prijavnem roku za vpis v 1. letnik

Kandidati, ki na Fakulteto za šport niste bili sprejeti v prvem prijavnem roku, ter drugi kandidati, ki se želite v študijskem letu 2022/23  vpisati v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje Fakultete za šport, se boste lahko prijavili še v drugem prijavnem roku, ki bo v eVŠ odprt od 19. 8. 2022 do vključno 23. 8. 2022. Prosta mesta, ki bodo razpisana za drugi prijavni rok, bodo objavljena na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani dne 18. 8. 2022.

V drugem roku prijavljeni kandidati, ki preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj še niso opravili v prvem prijavnem roku, ga bodo v okviru prijave v drugem roku opravljali dne 8. 9. 2022 na Fakulteti za šport; kandidatom, ki so preizkus uspešno opravili v prvem prijavnem roku, se bodo rezultati le tega upoševali v drugem prijavnem roku.

Opozorilo: Kandidati, ki so se že vpisali na študijski program, na katerega so bili sprejeti v letošnjem prvem prijavnem roku, se morajo v primeru, da se želijo prijaviti na drug študijski program v drugem prijavnem roku, iz prvega študijskega programa izpisati, najkasneje do (vključno) 17. 8. 2022.

 

25. 7. 2022  Vpis v 1. letnik študijskega leta 2022/23

Čestitke vsem sprejetim v 1. letnik  Fakultete za šport v prvem prijavnem roku!

Na e-naslove, ki ste jih navedli v prijavi za vpis, boste v kratkem prejeli vabilo k vpisu v 1. letnik  z navodili za izpolnjevanje vpisnega lista. Vpis bo v celoti potekal po spletu. Vpisni list izpolnite in potrdite v skladu s prejetimi navodili čimprej, najkasneje pa do 17. 8. 2022. Kasneje vpis v okviru prvega prijavnega roka ne bo več možen (Če vabila k vpisu po e-pošti ne bi prejeli do četrtka, 28. 7. 2022, nas pokličite na tel. št.: 01/5207 806 ali nam pišite: referat@fsp.uni-lj.si).

Priloge  Vabila k vpisu na Fakulteto za šport, ki ga boste prejeli po e-pošti:

Navodila za vnos fotografije za študentsko izkaznico (k 4. alineji 2. točke Vabila k vpisu);

Učni načrti  izbirnih strokovnih predmetov (k 3. alineji poglavja Še nekaj splošnih obvestil): Atletika 1, Ples 1, Plavanje 1 z osnovami reševanja v vodi, Gibanje v vodi, Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1.

Opozorilo: Če ste že (bili)  vpisani na drug študijski program, nam morate najkasneje do 30. 9. 2022 predložiti izpisnico iz fakultete, na katero ste vpisani ali ste bili vpisani (naložite jo v študijski informacijski sistem VIS, v meniju Vpis/Oddaja prilog). Več v navodilih za vpis v okviru Vabila za vpis na Fakulteto za šport.

Kontakti za dodatne informacije: referat@fsp.uni-lj.si, tel.: 01/5207 772, 01/5207 806

 

27. 6. 2022 Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj

V torek in sredo, 28. in 29. 6. 2022, bo v prostorih  Fakultete za šport in na stadionu Parka Kodeljevo potekal sprejemni preizkus za vpis v 1. letnik vseh treh prvostopenjskih študijskih programov: Športna vzgoja, Športno treniranje in Kineziologija. Na startni listi je 302 kandidatov, ki so  na svoje e-naslove prejeli obvestilo o preizkusu, z vsemi potrebnimi navodili za preizkus. Veliko uspeha na preizkusu želimo vsem!

3. 5. 2022  Pričakujemo dokumentacijo prijavljenih kandidatov (za študijske programe prve stopnje Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje), ki je pogoj za opravljanje preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj

Od 2. maja (2. 5. 2022) do vključno 1. junija (1. 6. 2022) morajo kandidati, prijavljeni za katerikoli program prve stopnje Fakultete za šport, na naslov fakultete poslati z razpisom za vpis zahtevano dokumentacijo. Več o  zahtevani dokumentaciji ter naslov za pošiljanje v:

Obvestilo o dokumentaciji

Tuji kandidati lahko pošljejo zahtevano zdravniško dokumentacijo v maternem jeziku. V primeru potrebe po prevodu bomo posameznega kandidata na e-naslov, ki ga je navedel v prijavi za vpis, pozvali k oddaji prevoda zdravniške dokumentacije. Enako velja za športno anamnezo tujih kandidatov za program Športno treniranje.

 Obrazec za usmeritveni šport - šport A (je del zahtevane dokumentacije samo za program Športno treniranje - s katerokoli željo)

 

3. 5. 2022  Objavljena vpisna mesta za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito

Na portalu MIZŠ: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani so objavljena vpisna mesta in navodila za oddajo prijave za vpis za kandidate  iz Ukrajine.

Priajvni rok je odprt do 1. 9. 2022.

 

14. 4. 2022  Možnost prijave za študij za kandidate iz Ukrajine

Na spletni strani UL so objavljene tudi informacije za kandidate iz Ukrajine o različnih možnostih vključitve v študij na Univerzi v Ljubljani.

 

13. 4. 2022  Objavljeno število prijav v prvem prijavnem roku

Na spletni strani UL so objavljeni podatki o številu prijavljenih po končanem prvem prijavnem roku (posebej na mestih za Slovence in državljane držav EU in posebej za Slovence brez slovenskega državljanstva - prvo prijavno obdobje se je zaključilo 18. 3. 2022). V objavi je prikazano samo število prijav s prvo željo.

 

2. 3. 2022  Spletni dogodek za tuje kandidate: Vprašanja in odgovori v angleškem jeziku

SREDA, 2. marec 2022 ob 15:00 na spletni povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98335988618

Sporočilo UL: Če potrebujete nasvet ali pomoč pri prijavno-sprejemnem postopku za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, vas vabimo, da se pridružite spletnemu srečanju, ki bo potekalo 2. marca 2022 ob 15.00, in pripravite svoja vprašanja. Potrudili se bomo, da boste dobili vse informacije in odgovore. Dogodek bo potekal v angleškem jeziku in je namenjen kandidatkam in kandidatom za študij iz tujine, ki imate vprašanja v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za dodiplomski študij ter postopkom priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja. Če se želite udeležiti spletnega dogodka, se prijavite TUKAJ.

15. 2. 2022   Začel se je 1. prijavni rok!

Od danes naprej lahko preko spletnega portala eVŠ oddate elektronsko prijavo za vpis - več na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo

 

1. 2. 2022  Objavljen je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/23.

Skupni  del razpisa, ki velja za vse študijske programe (o prijavi, vpisanih mestih, dokazilih, statusu kandidata s posebnim statusom idr.)

Posebni del: razpis za študijske programe 1. stopnje Športna vzgoja, Kineziologija in Športno treniranje

 

PRVI PRIJAVNI ROK ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE/-KE IN DRŽAVLJANE/-KE DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE TER SLOVENCE/-KE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA:

od 15. februarja do 18. marca 2022

 

PRIJAVNI ROK ZA TUJCE/-KE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE

od 15. februarja do 20. aprila 2022

 

Preizkus gibalnih sposobnosti in znanj (sprejemni izpit) za vpis v študijskem letu 2022/23 bo v prvem prijavnem roku 28. in 29. junija 2022 na UL Fakulteti za šport , v drugem prijavnem roku pa 8. septembra 2022.

 

Zadnjič posodobljeno: 31. 8. 2022

Vsebine na straneh Vpis na fakulteto ureja Študentski referat Fakultete za šport.

sportniku prijazno izobrazevanje