Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kandidati s statusom športnika/športnice (po merilih OKS ali po merilih športne gimnazije)  lahko svoj status v prijavno-sprejemnem postopku uveljavljate na naslednja načina:

 

  • Pošljete dokazilo o kategorizaciji OKS na Fakulteto za šport in pridobite bonus točke k točkam preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj; v mesecu maju, ko bo treba na Fakulteto za šport poslati zdravniško potrdilo, pošljete tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o vaši trenutno veljavni kategorizaciji in s tem pridobite dodatne točke k točkam, ki jih boste dosegli na preizkusu. Več o tem bo objavljeno tekom prijavno-sprejemnega postopka na teh spletnih straneh.

 

V primeru, da imate zahtevana dokazila za obe boniteti, lahko uveljavljate obe.

 

Status kandidata s posebnim statusom lahko v skladu s pravili Univerze v Ljubljani pridobijo tudi kandidati, ki izkazujejo izkmne socialne razmere, kronično bolezen, invalidnost,  usmeritev v skladu Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Več o pridobitvi tega statusa: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-posebni-status.