Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Spoštovani!

 Karpljuk_0002m

Na Slovenskem so bili temelji organiziranega telesnovzgojnega izobraževanja in današnje Fakultete za šport postavljeni po drugi svetovni vojni. Leta 1946 je bil namreč organiziran Zavod za fizkulturo, ki je izvajal enoletni tečaj za učitelje in vaditelje telesne vzgoje ter je leta 1947 prerasel v Srednjo fizkulturno šolo. Medtem so se kandidati na študij telesne vzgoje lahko vpisali v Beograd na Državni inštitut za fizkulturo oziroma zatem na Visoko šolo, kjer pa je bilo število vpisnih mest skromno. 

V Sloveniji smo problematiko izobraženega kadra in študija telesne vzgoje od 26. novembra 1953 reševali z Inštitutom za telesno vzgojo, ki si je zadal naloge »izobraziti visokokvalificirane vzgojitelje za telesno vzgojo, znanstveno proučevati vsa vprašanja telesne vzgoje ter skrbeti za popularizacijo telesne vzgoje in pomagati telesnovzgojnim organizacijam pri napredku«.  

Inštitut je bil 15. marca 1956 preimenovan v Višjo šolo za telesno vzgojo, štiri leta kasneje, 24. junija 1960, pa je sledil nov razvojni korak - organiziranje Visoke šole za telesno kulturo (VŠTK). 

Na osnovi pedagoško-znanstvenega in strokovnega razvoja je VŠTK leta 1975 postala članica Univerze v Ljubljani in leta 1982 prerasla v Fakulteto za telesno kulturo, ki se je leta 1990 preimenovala v Fakulteto za šport.      

K cilju tako vedno vodi več poti. Neposredne, ovinkaste, strme, z mostovi, vmesnimi postanki. 

A cilj, ki smo si ga zastavili, dosezimo! 

Na poti pa bodimo kritični, odgovorni, predani, radovedni in ustvarjalni ter zmeraj iščimo še boljše rešitve. Zase in za ljudi okoli nas.

Dekan, prof. dr. Damir Karpljuk