Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Alpsko smučanje in deskanje na snegu_A


nosilci:
dr. Žvan Milan, prof.

izvajalci:
dr. Lešnik Blaž, prof.

Osnovni namen predmeta je priprava na izvedbo vsebin alpskega smučanja in deskanja na snegu na vseh stopnjah izobraževanja (športna vzogja, športni dnevi, šole v naravi...) in pridobivanje pedagoških in organizacijskih znanj, ki so potrebna za delo v različnih pojavnih oblikah športnega udejstvovanja (šolski šport, športna rekreacija). 

Študenti imajo v okviru predmeta možnost pridobitve strokovnih nazivov učitelj alpskega smučanja 1., 2. in 3. stopnje in učitelj deskanja na snegu 1. in 2. stopnje, kar jim omogoča sodelovanje z uradnimi šolami smučanja, lokalnimi klubi in osnovnimi organizacijami ZUTS Slovenije.