Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

prof. dr. Milan Žvan, prof. šp. vzg.

Elektronski naslov: milan.zvan@fsp.uni-lj.si

Telefon: 01-520-77-00

GSM: 041-729-352

Kabinet: 12015


Organizacijske enote:

Predmeti