Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Zdrav življenjski slog


nosilci:
dr. Dervišević Edvin, prof.

izvajalci:
Jarnovič Zoran, prof. šp. vzg., viš. strok. sod.
Jošt Silva, viš. med. ses., univ. dipl. org., viš. strok. sod.
dr. Hadžić Vedran, izr. prof.

Učni načrt

 

Nosilec predmeta: doc. dr. Nataša Bratina dr. med, Pediatrična klinika

 

Predavatelji:

doc. dr. Nataša Bratina dr. med, Pediatrična klinika

doc. dr. Primož Kotnik dr. med., Pediatrična klinika

mag. Nina Bratanič dr. med., Pediatrična klinika

Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž. živ. teh. , klinični dietetik, Pediatrična klinika

Blaž Kosmač, dr. med, kardiolog, Pediatrična klinika

Uroš Krivec, dr. med. pulmolog, Pediatrična klinika

as. dr. Barbara Kotnik Faganel dr. med, onkolog Pediatrična klinika

doc. dr. Zvonka Rener Primec, dr. med. Pediatrična klinika

as. dr. Nataša Toplak dr. med., revmatolog, Pediatrična klinika

as. dr. Gregor Novljan, nefrolog, Pediatrična klinika

dr. Lovro Žiberna mag. phar in Jani Dvoršak, Predsednik SLOADO

doc. dr. Janez Brecelj dr. med.