Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Rokomet_A


nosilci:
dr. Šibila Marko, prof.

izvajalci:
dr. Pori Primož, izr. prof.
dr. Bon Marta, doc.

 

Opis vsebine:
 • TEORIJA ROKOMETA
Značilnosti rokometne igre; sistemi rokometnih tekmovanj; pravila rokometne igre; vpliv pravil na razvoj rokometne igre; odnosi trener - sodnik – igralec; model rokometnega kluba; sistem izobraževanja trenerjev; informacijski sistem v rokometu.
 • TEORIJA IN METODIKA TRENIRANJA ROKOMETA
Ocenjevanje uspešnosti igranja posameznega igralca in celotnega moštva v rokometu; modelne značilnosti rokometnega moštva;model igre rokometnega moštva (analiza igre rokometnih moštev različnih starostnih in kakovostnih kategorij, poudarkom na vrhunskih klubskih in reprezentančnih ekipah); modelne značilnosti rokometaša na različnih področjih antropološkega statusa ); model igre rokometaša (analiza igre posameznika na različnih igralnih mestih v različnih fazah igre); upravljanje procesa treniranja v rokometu; metode iskanja nadarjenih za rokomet in spremljanja njihovega razvoja na motoričnem, morfološkem in igralnem področju; merski postopki za ugotavljanje in spremljanje ravni razvitosti nekaterih, za rokomet, pomembnih osnovnih in specifičnih motoričnih sposobnosti; načrtovanje in evidentiranje procesa treniranja; periodizacija procesa treniranja in razvoja športne forme pri rokometaših; moštveni in posamični programi; vrste priprav, vsebina, metode, sredstva in volumen treniranja po posameznih obdobjih; posebnosti pri delu z igralci mlajših starostnih kategorij in glede na spol; timsko delo pri treniranju rokometa (vloga in naloge prvega ter drugega trenerja, zdravnika, fizioterapevta, psihologa); metode obnove zmogljivosti rokometašev; tehnična opremljenost za strokovno delo; možnosti uporabe računalnika pri strokovnem delu trenerja.
 • TEHNIKA IGRE ROKOMETA
Definicija in pomen tehnike rokometne igre; motorično učenje; metodika učenja in izpopolnjevanja tehničnih elementov pri rokometu; analiza kinematične strukture posameznih elementov tehnike igre; povezanost tehnike in taktike.
 • TAKTIKA IGRE ROKOMETA
Definicija in pomen taktike igre v rokometu; taktika igre in strategija; taktično mišljenje rokometaša; razdelitev taktike igre v rokometu; metodika učenja in izpolnjevanja posamične, skupinske in skupne taktike; posebnosti v taktični pripravi glede na starostne kategorije in spol; priprava taktike za tekmo, vodenje tekme; zapisovanje in analiza igralnih dogajanj.
 • KONDICIJSKI TRENING
Struktura presnovnih procesov v organizmu rokometaša pri rokometnem treningu in rokometni igri; posebnosti kondicijskega treninga pri igralcih različnih starostnih in kakovostnih kategorij ter glede na spol; metode treniranja kondicijskih sposobnosti rokometašev; naprave in rekviziti za kondicijski trening; modeli kondicijskih treningov.
 • IZRAZOSLOVJE
Strokovni jezik v rokometu; strokovno izrazoslovje v angleščini in nemščini, pomembno za rokomet.
 • IGRA V NAPADU
Igra v protinapadu; igra v napadu proti postavljeni conski ali kombinirani obrambni postavitvi.
 • IGRA V OBRAMBI
Posamičen način branjenja; Igra v postavljeni conski ali kombinirani obrambni postavitvi; vračanje v obrambo s preprečevanjem protinapada; rokometni vratar.
 • MODELI TRENINGA
Modeli treninga za različne starostne in kakovostne kategorije, modeli treninga za dekleta; modeli treninga v različnih pripravljalnih in tekmovalnih obdobjih; modeli treninga individualnih, skupinskih in skupnih tehnično taktičnih aktivnosti v različnih fazah igre.

Literatura:

ŠIBILA, Marko. Rokomet : izbrana poglavja. Dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2004.

ŠIBILA, Marko, BON, Marta, PORI, Primož. Skripta za tečaj rokometnega trenerja - 2. stopnja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2006. 

ŠIBILA, Marko, PORI, Primož, IMPERL, David. Rokometni vratar : tehnika, taktika, metodika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2008. 

ŠIBILA, Marko, PORI, Primož. Rokometni praktikum za trenerje pripravnike. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2009.  

ŠIBILA, Marko, KUZMA, Samo, PORI, Primož. Vsebina in metodika poučevanja rokometa v prvih razredih osnovne šole. Ljubljana: Rokometna zveza Slovenije, 2003. 1 videokaseta (VHS)(50 min), barve, zvok.
ŠIBILA, Marko, KUZMA, Samo, PORI, Primož. Vsebina in metodika poučevanja rokometa v drugem triletju osnovne šole. Ljubljana: Rokometna zveza Slovenije, 2006. 1 video DVD, barve, zvok. 
ŠIBILA, Marko, PORI, Primož, MOHORIČ, Uroš. Rokometni vratar : tehnika, taktika, metodika. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2008. 1 DVD, barve, zvok. 
 

 

 • REPENŠEK, Darko, BON Marta (2007). Rokomet. Osnove pravil, sojenje in organizacija tekem. Ljubljana: fakulteta za šport.
 • ŠIBILA, M. (2009). Rokometni praktikum za trenerje pripravnike. Ljubljana: Fakulteta za šport.
 •  

  Razni avtorji: Trener – rokomet. RZS, Združenje rokometnih trenerjev Slovenije, Ljubljana. od 1994 dalje.

  Diplomske naloge študentov F� s strokovno in raziskovalno tematiko.   Handball training, Philippka-Verlag, Munster - od 1990 dalje.