Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Nogomet_A


nosilci:
dr. Vučković Goran, prof.

izvajalci:
dr. Pocrnjič Marko, asist.

1. LETNIK (30 ur predavanj in 75 ur vaj)

I. TEORIJA IGRE

   1.0 Odnosi - osnova kakovostnega počevanja in treniranja

   2.0 Psihosociološki pogledi položaja nogometa v sodobni družbi

       2.1. Slovenci in nogomet

   3.0 Organiziranost nogometa v svetu in pri nas

   4.0 Nogomet v šoli in nogometnih klubih

   5.0 Dejavniki uspešnosti pri nogometu

   6.0 Značilnosti sodobnega modela nogometne igre

   7.0 Analiza (zgradba) nogometne igre

   8.0 Tehnika-Taktika

   9.0 Pravila nogometne igre s tehniko sojenja

  10.0 Objekti, naprave in objekti

 

II. METODIKA IGRE

  1.0 Didaktična načela

  2.0 Metode dela

  3.0 Organizacijske oblike

  4.0 Metodična lestvica pri poučevanju tehnike

  5.0 Metodična lestvica pri poučevanju taktike

III PRAKTIČNO-METODIČNO DELO

  1.0 Ogrevanje z nogometnimi vsebinami

  2.0 Vpeljevanje v organizirano obliko nogometne igre

  3.0 Pravila nogometne igre s tehniko sojenja

  4.0 Teorija in metodika tehnike gibanj brez žoge (tek, šprint, branilski tek, spremembe smeri teka, odriv, doskok)

  5.0 Teorija in metodika tehnike udarcev (nart, zunanji del stopala, sprednji notranji del stopala, notranji del stopala, udarec iz zraka, glava)

  6.0 Teorija in metodika tehnike zaustavljanja žoge (pricip ovire in princip amortizacije, notranji del stopala (nizke, srednje visoke in visoke žoge), stegno, prsa)

  7.0 Teorija in metodika tehnike ovzemanja žoge (osnovno, s potiskanjem, s prestrezanjem, s podrsavanjem)

  8.0 Teorija metodika tehnike varanja z žogo (s košenjem, z zunanjim delom stopala)

 

2. in 3. LETNIK

 

A. PREDAVANJA

I.      TEORIJA NOGOMETA

 1. Negospodovalno vodenje in treniranje v nogometu
 2. Vloga nogometa v sodobni družbi
 3. Zgodovinski razvoj nogometa pri nas in v svetu
 4. Organiziranost nogometa pri nas in v svetu (NZS-pravilniki za poklicne igralce, registracije, prestopi, certifikati; UEFA; FIFA; klubska in reprezentančna tekmovanja)
 5. Dejavniki uspešnosti v nogometu
 6. Igra – analiza igre (novejši rezultati analiz)
 7. Naprave, orodja, rekviziti, oprema

 

II. TAKTIKA (definicija, vrste sistemov igre, posamična, skupinska, moštvena taktika, razvoj taktike, priprava na posamezna igralna mesta, organizacija in razvoj koncepta igre)

 

III. KONDICIJA(definicija, cilji in naloge, shema kondicijske priprave, načela kondicijske priprave, morfološke, motorične in funkcionalne dimenzije, metode in sredstva, načrtovanje in programiranje)

 

IV. PRAVILA IGRE(sojenje, prekrški, nešportno obnašanje)

 

V.    TEORIJA TRENIRANJA NOGOMETAŠEV

 1. Sistem priprav nogometašev
 2. Elementi upravljanja transformacijskega procesa
 3. Športna forma – cilj transformacijskega procesa
 4. Ugotavljanje začetnega, vmesnega in končnega stanja
 5. Periodizacija procesa treninga
 6. Izbira, vsebina in volumen dejavnosti v procesu treniranja
 7. Metode treniranja
 8. Oblike treninga
 9. Načrtovanje in evidenca
 10. Osebnost trenerja

 

VI. MERSKE TEHNIKE (pomembnost analiziranja; proučevanja psihosomatskega statusa igralca; merske karakteristike testov; vrednotenje sposobnosti (ocenjevalne skale, norme);ugotavljanje in spremljanje razvoja nogometašev)

 

B. PRAKTIČNO DELO V DVORANI IN NA IGRIŠČU

I.      TEHNIKA/TAKTIKA

1.    Teorija in metodika effe udarca s sprednjim notranjim delom stopala

2.    Teorija in metodika udarca z glavo iz skoka

3.    Teorija in metodika zaustavljanja žoge po principu amortizacije

4.    Posamična taktika v napadu in v obrambi

5.    Osnovna skupinska taktika

6.    Specialna skupinska taktika

7.    Moštvena taktika

8.    Protinapad

9.    Kontinuirani napad

10. Uigravanje moštva

11. Nastavljanje nedovoljenega položaja/igra proti nastavljanju nedovoljenega položaja

12. Igre za razvoj tempa in hitrosti prehodov iz ene v drugo fazo igre

13. primer razvoja koncepta igre

14. analiza tehnike

 

II.   KONDICIJA

1.     Metode in sredstva za razvoj koordinacije (s primeri vaj)

2.     Metode in sredstva za razvoj hitrosti (s primeri vaj)

3.     Metode in sredstva za razvoj moči (s primeri vaj)

4.     Metode in sredstva za razvoj vzdržljivosti (s primeri vaj)

5.     Razvoj  gibljivosti pri nogometaših (nasveti)

6.     Uporaba merilca srčnega utripa v procesu razvijanja vzdržljivosti

 

III. MERSKE TEHNIKE (spoznavanje merskih inštrumentov (testov) za merjenje in diagnosticiranje morfološkega in funkcionalnega stanja nogometašev)

 

 

IV. PEDAGOŠKA PRAKSA (priprava in vodenje ogrevanja s treningom, enotedenska prisotnost pri mentorju v 1. nogometni ligi (izdelava poročila), vodenje ali pomoč pri vodenju nogometnega moštva (dnevnik dela), izvedba treningov po sezonskm načrtu in skicah trenigov, ki jih oddajo v okviru seminrske naloge

 

C. SEMINARJI

 1. Analize igre v obrambi in napadu za izbrano nogometno moštvo
 2. Prevod članka iz tuje znanstvene in strokovne literature in primerjava s slovenskim prostorom (tudi trenažni proces)
 3. Sezonski načrt dela s skicami treningov (25 skic)
 4. Diagnosticiranje motoričnega in funkcionalnega statusa nogometašev za izbrano moštvo