Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Analiza tekmovalnih nastopov v športu - izbirni predmet


nosilci:
dr. Vučković Goran, prof.

Učni načrt