Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Skoki na prožnih ponjavah - izbirni predmet


nosilci:
dr. Čuk Ivan, prof.