Fakulteta za šport

Športno plezanje 1 - izbirni predmet


nosilci:
dr. Jereb Blaž, izr. prof.

izvajalci:
dr. Leskošek Bojan, doc.
dr. Ulaga Maja, asist.