Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Osnove potapljanja na vdih - izbirni predmet


izvajalci:
dr. Kajtna Tanja, prof.
dr. Hadžić Vedran, izr. prof.
dr. Zadražnik Marko, doc.

 

1. Naslov enote / predmeta / modula OSNOVE POTAPLJANJA NA VDIH
2. Koda enote3. Število ECTS kreditovPredmet:3 KT
4. Kontaktne ureSkupaj 45P 15SV 30Ostale oblike
5. StopnjaDodipl.6. Letnik1,2,37. Semester2,4,6
8. Študijski programŠV, ŠK, ŠT9. Študijska smer
10. Steber programa11. Jezikslovenski
12. Posebnosti

Predmet se izvaja v obliki predavanj in vaj v bazenu ter tečaja v odprtih vodah.

V primeru, da predmet vpiše manj kot 10 študentov, se predmet izvaja kot vodeni individualni študij. Maksimalno število študentov v skupini na vajah je 16.

Možnost pridobitve različnih kategorij potapljanja na vdih in naziva strokovne usposobljenosti v športu - inštruktor potapljanja na vdih.

13. Cilji in predmetno specifične kompetence

Cilj je spoznati osnovne metodične postopke učenja potapljanja na vdih in pridobiti sigurnost v vodi. Predmetno specifične kompetence:

- načrtovanje, izvajanje ter vodenje procesa prilagajanja na vodo in učenja potapljanja na vdih;

- poznavanje fizioloških, fizikalnih, medicinskih in psiholoških zakonitosti pri potapljanju na vdih;

- poznavanje potapljaške opreme in zakonitosti delovanja v odprtih vodah;

- obvladanje prve pomoči pri potapljaških nesrečah;

- doseganje visoke ravni praktične usposobljenosti za neposredno strokovno delo;

- prilagodljiva uporaba znanja v praksi;

- uporaba splošnih pedagoških strategij v praksi.

14. Opis vsebine

Temeljna vsebinska področja:

- oprema za potapljanje na vdih in njena uporaba;

- osnovne zakonitosti delovanja potapljača v odprtih vodah;

- fiziološke, fizikalne, medicinske in psihološke zakonitosti pri potapljanju na vdih;

- privajanje na delovanje v vodi;

- osnove prve pomoči pri potapljanju;

- metodični postopek učenja potapljanja na vdih.

15. Temeljna literatura

- Apnea Academy (1998). Priručnik za polaznike tečajeva. Rijeka, Apnea Academy Hrvaška.

- Gošovič, S. (1990). Ronjenje u sigurnosti. Zagreb, Jugoslavenska medicinska naklada.

- Kapus, V. et al. (2004). Reševanje iz vode, aktivna varnost in prva pomoč. Ljubljana, Fakulteta za šport.

- Pistotnik, B. (2002). Potapljanje za vsakogar. Ljubljana, Fakulteta za šport.

- Pistotnik, B. (2004). Vedno z igro. Ljubljana, Fakulteta za šport.

- Pistotnik, B. (2005). Potapljanje na vdih – potapljanje za vsakogar (didaktični DVD). Ljubljana, Fakulteta za šport.

- Potočnik, S. (2000). Fizikalne in fiziološke osnove potapljanja. Ljubljana, Fakulteta za šport.

 

16. Predvideni študijski dosežki
16.2 Refleksijateorije in izkušenj v praksi ter upoštevanje zakonitosti, oz. modelov na posameznih primerih, kritično utemeljevanje in evalvacija.
16.4 Prenosljive spretnosti – niso vezane le na en predmetspretnost uporabe različnih postopkov, identifikacija in reševanje problemov, uporaba različnih postopkov, socialne spretnosti, refleksija na prebrano literaturo ipd.
17. Metode poučevanja in učenjapredavanja, vaje v bazenu, terenske vaje, simulacije.
18. Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti- pogoj za vključitev v delo je znanje plavanja; opravljen teoretični izpit je pogoj za pristop k terenskim vajam
19. Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

- pisni izpiti inpraktični preizkus - lahko tudi kreditno ovrednotenje posameznih (preverljivih) študijskih dosežkov;

- ocene opravil/ni opravil pri praktičnem delu in številčnaocena po opravljenju vseh obveznosti, ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.

20. Metode evalvacije kakovostiSamoevalvacija, študentska anketa.
21. Sestavljavec učnega načrtaIzr. prof. dr. Borut Pistotnik

 

Izr. prof. dr. Borut Pistotnik je bil član Katedre za plavanje in vodne aktivnosti, na Fakulteti za šport, kjer je pripravil študijske programe za predmet Potapljanje na vdih in to področje,  s strokovnega vidika,  dolga leta tudi vodil. Sedaj je nosilec predmeta Osnove potapljanja na vdih, na FŠ. Strokovno, kot inštruktor, deluje na področju potapljanja tudi izven fakultete (inštruktor potapljanja na vdih in avtonomnega potapljanja). Svoja strokovna spoznanja je objavil v več člankih ter pripravil tudi več strokovno-didaktičnih gradiv za področje potapljanja na vdih. Za mednarodno šolo potapljanja UDI je pripravil učne načrte šolanja inštruktorjev potapljanja na vdih. Kot inštruktor potapljanja ima priznano usposobljenost v okviru mednarodnih šole potapljanja SSI, UDI, PSS in CEPUS ter je član ZIPS in SPZ.  

- Pistotnik, B. (1994). Metodični postopek pri spoznavanju prostega potapljanja. V: Kapus V. (ur.)….. Zbornik del 1. slovenskega posveta o učenju plavanja in varnosti pred utapljanjem. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.

- Pistotnik B. (2000). Vodni element, Prosto potapljanje. V: Turk J. (ur)….. Lepota gibanja – tudi za zdravje. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

- Pistotnik B. (2006). Breath-holding diving - is a course required. V: Mezinárodní vědecká konference Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.

- Pistotnik B. (2006). Strokovni problemi potapljanja ali posameznikov? Ljubljana: Šport 54, št. 2, str. 48-50.

- Pistotnik B., Horvat M. (2007). Priprava potapljača na vdih za poletne dni : tehnike dihanja in sproščanja za podaljšanje potopa. Ljubljana: Šport 55, št. 2, str. 28-31.  

Vertikalno povezovanje: Plavanje, Fiziologija, Psihologija